Головна

Сутність, генезис, функції і типологія політичних партій

  1. Арифметичні теореми про границю функції
  2. Арифметичні теореми про неперервні функції
  3. Банки,їх види та функції. Банківський прибуток.
  4. Виникнення політичної економії, її передмет та функції
  5. Витрати виробництва, їх сутність, види та умови, що визначають їх динаміку.
  6. Витрати виробництва,їх сутність,види та умови, що визначають їх динаміку.
  7. Відображення множин (функції).

Партія є невід'ємним елементом демократичної політичної системи. Історично доведено, що в управлінні суспільством повинні керувати політичні партії, а не клани.

Політична партія (лат. pars - частина, група) - добровільне та організаційно оформлене об'єднання громадян, яке виражає інтереси певних соціальних груп і класів та прагне їх задовольнити шляхом здобуття, утримання і використання політичної влади.

Американський політолог Дж. Ла Паламбер вирізняв чотири основних елементи політичної партії: ідеологічна орієнтація; інститут як об'єднання людей; прагнення до завоювання і здійснення державної влади; намагання забезпечити собі підтримку народу.

У сучасному суспільстві політичні партії виконують наступні функції:

· представництво інтересів певних соціальних верств і груп;

· соціальна інтеграція, що полягає у розробці системи цінностей, ідеології, мобілізації мас на підтримку платформи організації;

· політична соціалізація тобто формування суспільної думки, передача певної форми політичної культури;

· формування і добір кадрів;

· рекрутування нових членів партії.

Існують різні підходи до типології політичних партій. Одна з них запропонована М. Дюверже, який залежно від структури та масштабів розрізняв кадрові та масові партії. Кадрові об'єднують відносно невелику кількість впливових партійних функціонерів, які забезпечують фінансову підтримку і готують ці партії до участі у парламентських або президентських виборах. Типовими кадровими партіями є Республіканська та Демократична партії у США. Кадрові партії часто називають парламентськими (М. Дюверже), тому що для них завоювання місць у представницьких органах є вищою метою і сутністю життя, а парламентська фракція стає організаційним центром.

Масові партії забезпечують вплив на суспільство завдяки залученню якнайбільшого числа членів. Членські внески, доходи від ЗМІ та видавничої діяльності забезпечують фінансову підтримку діяльності таких партій. Найбільшою масовою партією у сучасному світі є Комуністична партія Китаю (64 млн. членів).

За ідеологічною ознакою політичні партії можуть поділятися на ліві і праві. Ліві партії основою своєї ідеології визначають принцип суспільного регулювання власності (націоналізація, акціонування, експропріація). Праві партії відстоюють необхідність збереження приватної власності, як основи економічної діяльності і суспільних відносин.

До лівих партій належать комуністичні, соціалістичні, соціал-демократичні партії у різних країнах. Правими, як правило, є республіканські, ліберальні, консервативні, а також політичні партії, які мають інші назви.

За місцем та функціями у політичній системі суспільства партії можуть бути: пануючими (у тоталітарних і авторитарних режимах), правлячими (владними, які здійснюють державну владу) та опозиційними (які перебувають в опозиції до влади).

 Вибори як вид політичного процесу | Партійні системи. Особливості партійної системи в Україні

Ідейні засади політичного радикалізму. | Політологічні концепції про сутність і природу влади | Ознаки, види та функції політичної влади | Сутність і основні функції політичної системи суспільства | Структура і типи політичних систем | Сутність, основні ознаки та функції держави | Функції та форми держави. | Особливості державної влади в Україні | Поняття та структура політичного процесу | Типи і види політичної поведінки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати