Головна

ГЛАВА 1. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. В дипломних проектах та роботах.
  2. Втручання в діяльність захисника чи представника особи
  3. ГЛАВА 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ВУЛИЦІ
  4. Державна цільова науково-технічна та соціальна програма - "Наука в університетах" на 2008-2012 роки.
  5. Державний контроль за діяльністю недержавних установ, діяльність яких пов'язана з альтернативним соціальним захистом.
  6. Державотворча діяльність І. Мазепи.

1. Взаємозв'язок соціальної політики і соціальної роботи

Соціальна робота є прямим відображенням суті соціальної політики, яка охоплює численні і різноманітні аспекти життя. Безперечно, що соціальна політика, як наукова галузь і навчальна дисципліна, є передумовою розгортання соціальної роботи, оскільки науковці вбачають у соціальній політиці перш за все, регулятор соціальних процесів, перетворень. Проте, щоб соціальна робота, як практичний прояв соціальної політики, стала конкретною проблемою і набула соціально значущої та державної ваги, в державі потрібне соціальне замовлення.

Різні науковці по-різному тлумачать поняття "соціальна політика" як базове поняття стосовно соціальної роботи. Так, скажімо, Л. Райкевич зазначає, що соціальна політика - це цілеспрямована діяльність держави та інших суб'єктів у галузі формування умов життя населення та міжособистіспих відносин |.1,7]. По-іншому розуміє соціальну політику Я. Роспер, який вбачає серед завдань соціальної політики і таку, як "перебудову соціальної структури суспільства". Водночас він наголошує на тому, що метою соціальної політики має бути задоволення потреб особистості, і цьому повинні підпорядковуватись усі інші заходи соціальної політики [1,17].

Російські вчені (В. Афанасьєв, Ю. Волков, С. Шаталіи) вважали, що до сфери соціальної політики варто відносити такі питання, як забезпечення матеріального добробуту народу, підвищення його культури, громадської свідомості й активності, поглиблення демократії та прогресивний розвиток соціальної структури суспільства [2, 396].

Український соціолог О. Якуба також пов'язує можливість вирішення соціальних проблем із зміною статифікаційпої структури українського суспільства, оскільки це дозволяє уточнити чимало позицій, які відображають зміст соціальної політики [3, 145].

Виходячи з висловлених міркувань, можна стверджувати, що соціальна політика як регулятор має такі складові: суб'єкти, які розробляють і впроваджують соціальні програми; об'єкти, які підлягають регулюванню, корекції; капали, засоби впливу суб'єктів па об'єкти [4, 12].

Глибоке наукове вивчення результатів соціальної роботи дозволяє говорити про позитивні чи негативні тенденції соціальної політики, її "больові точки" і розробляються оптимальні шляхи їх усунення. При цьому однією із умов успішної реалізації соціальної політики є функціонування її структурно-функціоиальиої моделі, яка включає кілька важливих компонентів:

- об'єкт соціальної політики і соціального управління (соціальна сфера і соціальні процеси);

- функції управління;

- методи управління;

- ресурси па соціальні потреби;

- суб'єкти управління;

- системи інформаційно-аналітичного забезпечення.

Безумовно, для грамотного вирішення завдань соціального характеру на різних рівнях необхідне чітке визначення об'єктів і суб'єктів соціальної політики, а інтегрована якість соціальної сфери полягає у забезпеченні сприятливих умов для розвитку особистості, її соціального самопочуття в різних організаціях, достатньо повної реалізації творчих можливостей і здібностей, які в кіпечному результаті справляють позитивний вплив на ефективність інших видів діяльності особистості.

Досягненні збалансованості у соціальній сфері, зняття соціальної деформації і своєчасне розв'язання соціальних конфліктів - це і є змістом соціальної політики як на рівні держави, так і па рівні регіонів. Тому в її організації органи управління різних рівнів повинні мати вплив па хід соціальних процесів згідно з окресленими цілями. Звичайно, у працівників, котрі працюють у соціальній сфері, може з'явитися запитання: які умови необхідні для отримання оптимального результату, досягнення соціальної стабільності, збалансованості всіх елементів соціальної сфери, а отже, забезпечення гідного життя громадян у різних регіонах. Таких складових є кілька:Главаі. Технології роботи з сім'ями різного типу...92 | Соціальна робота

Теоретичні основи соціальної роботи___П | Суспільство / / Особистість | Література | Теоретичні основи соціальної роботи | Література | Соціальна робота | Принципи соціальної роботи | Соціальна робота | СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати