Головна

Особливості правового режиму транспорту.

  1.  I. Особливості фразеологізмів.
  2.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  3.  IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ стимулом для МЕНЕДЖЕРІВ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ
  4.  T- критерій Стьюдента і особливості його використання для залежних і незалежних вибірок.
  5.  Аварійні світильники: призначення і особливості
  6.  Адміністративно-правового відносини
  7.  Анатомо-фізіологічні особливості організму, що росте. Основні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків

Стаття 90. Землі транспорту

1. Землями транспорту визнаються землі, які використовуються або призначені для забезпечення діяльності організацій та (або) експлуатації об'єктів автомобільного, морського, внутрішнього водного, залізничного, повітряного та інших видів транспорту і права на які виникли в учасників земельних відносин на підставах, передбачених цим Кодексом , федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації.

2. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів залізничного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення залізничних колій;

2) розміщення, експлуатації та реконструкції будівель, будівель, споруд, в тому числі залізничних вокзалів, залізничних станцій, а також пристроїв та інших об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів залізничного транспорту;

(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 215-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

3) встановлення смуг відведення і охоронних зон залізниць.

Вільні земельні ділянки на смугах відводу залізниць в межах земель залізничного транспорту можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам для сільськогосподарського використання, надання послуг пасажирам, складування вантажів, влаштування вантажно-розвантажувальних майданчиків, споруди прирейкових складів (за винятком складів пально-мастильних матеріалів та автозаправних станцій будь-яких типів, а також складів, призначених для зберігання небезпечних речовин і матеріалів) та інших цілей за умови дотримання вимог безпеки руху, встановлених федеральними законами.

Порядок встановлення і використання смуг відведення і охоронних зон залізниць визначається Урядом Російської Федерації.

3. З метою забезпечення дорожньої діяльності можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення автомобільних доріг;

2) розміщення об'єктів дорожнього сервісу, об'єктів, призначених для здійснення дорожньої діяльності, стаціонарних постів органів внутрішніх справ;

3) встановлення смуг відведення автомобільних доріг.

(П. 3 ст ред. Федерального закону від 08.11.2007 N 257-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

3.1. Земельні ділянки в межах смуг відведення автомобільних доріг можуть надаватися в установленому цим Кодексом порядку громадянам і юридичним особам для розміщення об'єктів дорожнього сервісу. Для створення необхідних умов використання автомобільних доріг та їх збереження, забезпечення дотримання вимог безпеки дорожнього руху та забезпечення безпеки громадян створюються придорожні смуги автомобільних доріг. Встановлення меж смуг відведення автомобільних доріг і кордонів придорожніх смуг автомобільних доріг, використання таких смуг відведення та придорожніх смуг здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації про автомобільні дороги та про дорожню діяльності.

(П. 3.1 введений Федеральним законом від 08.11.2007 N 257-ФЗ)

4. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів морського, внутрішнього водного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення штучно створених внутрішніх водних шляхів;

2) розміщення морських і річкових портів, причалів, пристаней, гідротехнічних споруд, інших об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів морського, внутрішнього водного транспорту;

(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 215-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

3) виділення берегової смуги.

Берегова смуга внутрішніх водних шляхів виділяється для робіт, пов'язаних з судноплавством і сплавом по внутрішніх водних шляхах, поза територіями населених пунктів. Порядок виділення берегової смуги та користування нею определяетсяКодексом внутрішнього водного транспорту Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

5. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів повітряного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для розміщення аеропортів, аеродромів, аеровокзалів, злітно-посадкових смуг, інших наземних об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель , споруд, пристроїв та інших об'єктів повітряного транспорту.

(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 215-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

6. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення наземних об'єктів системи нафтопроводів, газопроводів, інших трубопроводів;

(В ред. Федерального закону від 21.07.2011 N 257-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

2) розміщення наземних об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів трубопровідного транспорту;

(В ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 215-ФЗ, від 21.07.2011 N 257-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

3) втратив чинність. - Федеральний закон від 21.07.2011 N 257-ФЗ.

(Див. Текст в попередній редакції)

Межі охоронних зон, на яких розміщені об'єкти системи газопостачання, визначаються на підставі будівельних норм і правил, правил охорони магістральних трубопроводів, інших затверджених у встановленому порядку нормативних документів. На зазначених земельних ділянках при їх господарське використання не допускається будівництво яких би то ні було будівель, будов, споруд в межах встановлених мінімальних відстаней до об'єктів системи газопостачання. Чи не дозволяється перешкоджати організації - власникові системи газопостачання або уповноваженої нею організації у виконанні ними робіт з обслуговування і ремонту об'єктів системи газопостачання, ліквідації наслідків виникли на них аварій, катастроф.

7. З метою створення умов для будівництва та реконструкції об'єктів автомобільного, водного, залізничного, повітряного та інших видів транспорту здійснюється резервування земель. Порядок резервування земель для зазначених цілей встановлюється федеральними законами.

8. Земельні ділянки, надані під будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів трубопровідного транспорту, зі складу земель інших категорій не підлягають переведенню в категорію земель транспорту і надаються на період здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту таких об'єктів. Після введення в експлуатацію об'єктів трубопровідного транспорту земельні ділянки, надані на період здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту таких об'єктів, повертаються власникам земельних ділянок. На земельні ділянки, де розміщені підземні об'єкти трубопровідного транспорту, що відносяться до лінійних об'єктів, оформлення прав власників об'єктів трубопровідного транспорту в порядку, встановленому цим Кодексом, не потрібно. У власників земельних ділянок виникають обмеження прав у зв'язку з встановленням охоронних зон таких об'єктів.

(П. 8 введений Федеральним законом від 21.07.2011 N 257-ФЗ) Правовий режим земель, наданих для розробки і використання надр. |  Правовий режим земель зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики та для забезпечення космічної діяльності.

 Стаття 12. Зонування території для розміщення садівничих, городницьких об'єднань |  Стаття 13. Визначення потреби в земельних ділянках для розміщення садівничих, городницьких об'єднань |  Стаття 14. Вибір та надання земельних ділянок для розміщення садівничих, городницьких об'єднань |  Стаття 15. Обмеження надання садових, городніх і дачних земельних ділянок |  Стаття 34. Порядок надання громадянам земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, для цілей, не пов'язаних з будівництвом |  Стаття 83. Поняття земель населених пунктів та поняття меж населених пунктів |  Стаття 85. Склад земель населених пунктів та зонування територій |  Стаття 30. Правила землекористування і забудови |  Стаття 36. Містобудівна регламент |  Особливості правового режиму земель промисловості та енергетики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати