Головна

Стаття 397. Порядок і строки сплати податку та авансових платежів з податку

  1.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  2.  III. Порядок складання іспиту
  3.  III. Порядок формування даних Звіту
  4.  IV. Порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки
  5.  IX. Порядок розірвання контракту
  6.  VІ. ПОРЯДОК потокової ТА ПІДСУМКОВОГО оцінювання ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  7.  А) громадський порядок і безпеку руху і експлуатації транспорту;

1. Податок і авансові платежі з податку підлягають сплаті платниками податків у порядку і строки, які встановлені нормативно-правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга).

При цьому термін сплати податку (авансових платежів з податку) для платників податків - організацій або фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, не може бути встановлений раніше терміну, передбаченого пунктом 3 статті 398 цього Кодексу.

2. Протягом податкового періоду платники податків сплачують авансові платежі з податку, якщо нормативно-правовим актом представницького органу муніципального освіти (законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) не передбачено інше. Після закінчення податкового періоду платники податків сплачують суму податку, обчислену в порядку, передбаченому пунктом 5 статті 396 цього Кодексу.

3. Податок і авансові платежі з податку сплачуються до бюджету за місцем знаходження земельних ділянок, визнаних об'єктом оподаткування відповідно до статті 389 цього Кодексу.

4. Платники податків, які є фізичними особами, сплачують податок і авансові платежі з податку на підставі податкового повідомлення, направленого податковим органом.

Напрямок податкового повідомлення допускається не більше ніж за три податкових періоду, що передують календарному році його напрямки.

Платники податків, зазначені в абзаці першому цього пункту, сплачують податок не більш як за три податкових періоду, що передують календарному році направлення податкового повідомлення, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Повернення (залік) суми надміру сплаченого (стягнутого) податку у зв'язку з перерахунком суми податку здійснюється за період такого перерахунку в порядку, встановленому статтями 78 і 79 цього Кодексу.

  Стаття 392. Особливості визначення податкової бази щодо земельних ділянок, що перебувають у спільній власності |  Стаття 398. Податкова декларація

 Стаття 19. Види землевпорядної документації |  Порядок консервації земель з вилученням їх з обігу |  Правові основи меліорації земель |  Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства. |  Цивільно-правова (майнова) відповідальність за шкоду, заподіяну земельними правопорушеннями. |  Платність використання землі та форми плати за землю. |  Стаття 65. Платність використання землі |  Стаття 66. Оцінка землі |  Стаття 391. Порядок визначення податкової бази |  Оцінка землі (ринкова вартість земельної ділянки, кадастрова вартість земельної ділянки, нормативна ціна землі). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати