Головна

Стаття 392. Особливості визначення податкової бази щодо земельних ділянок, що перебувають у спільній власності

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Особливості фразеологізмів.
  3.  II. Нормативно-правове регулювання земельних відносин в роки громадянської війни
  4.  III. Основні визначення і формули.
  5.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  6.  IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ стимулом для МЕНЕДЖЕРІВ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ
  7.  M - віддалені метастази mХ - недостатньо даних для визначення віддалених метастазів; М0 - немає віддалених метастазів; Ml - є віддалені метастази.

1. Податкова база щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній частковій власності, визначається для кожного з платників податків, які є власниками даної земельної ділянки, пропорційно його частці в спільній частковій власності.

2. Податкова база щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній сумісній власності, визначається для кожного з платників податків, які є власниками даної земельної ділянки, в рівних частках.

3. Якщо при придбанні будівлі, споруди або іншої нерухомості до набувача (покупця) відповідно до закону або договору переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання, податкова база щодо даної земельної ділянки для зазначеної особи визначається пропорційно його частці у праві власності на дану земельну ділянку.

Якщо набувачами (покупцями) будівлі, споруди або іншої нерухомості виступають кілька осіб, податкова база щодо частини земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання, для зазначених осіб визначається пропорційно їх частці у праві власності (в площі) на зазначену нерухомість.

  Стаття 391. Порядок визначення податкової бази |  Стаття 397. Порядок і строки сплати податку та авансових платежів з податку

 Умови та порядок примусового припинення прав на земельні ділянки з огляду на їх неналежного використання |  Стаття 19. Види землевпорядної документації |  Порядок консервації земель з вилученням їх з обігу |  Правові основи меліорації земель |  Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства. |  Цивільно-правова (майнова) відповідальність за шкоду, заподіяну земельними правопорушеннями. |  Платність використання землі та форми плати за землю. |  Стаття 65. Платність використання землі |  Стаття 66. Оцінка землі |  Стаття 398. Податкова декларація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати