Головна

Аналіз ділової активності

  1.  Cистема показників для оцінки ринкової активності
  2.  I. Аналіз завдання
  3.  I. Аналіз словосполучення.
  4.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  5.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  6.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12
  7.  III. Аналіз продукту (вироби) на якість

Показники оборотності (ділової активності) дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Крім цього, показники оборотності займають важливе місце в управлінні фінансами, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обороту при інших рівних умовах сприяє підвищенню виробничого потенціалу підприємства. При оцінки оборотності коштів розраховуються наступні показники.

1) Коефіцієнт оборотності активів (трансформації) (КОа) характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, тобто показує, скільки разів за рік відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку. Розраховується даний коефіцієнт за формулою:

 (10)

де В - виручка від реалізації продукції;

 - Середньорічна величина активів.

2) Період обертання товарно-матеріальних запасів (поз) - середня тривалість часу, необхідна для перетворення сировини в готову продукцію і її реалізацію:

 (11)

де  - Середньорічна величина товарно-матеріальних запасів;

В - виручка від реалізації.

3) Період обертання дебіторської заборгованості (ПОдз) - середня кількість днів необхідне для перетворення дебіторської заборгованості в грошові кошти:

 (12)

де  - Середньорічна величина дебіторської заборгованості (тільки по покупцям і замовникам).

4) Період оборотності власного капіталу (ПОСК) розраховується за формулою:

 (13)

де  - Середньорічна величина власного капіталу.

Коефіцієнт оборотності активів незначно підвищився, але в цілому залишився низьким, що негативно характеризує діяльність підприємства. Період обертання товарно-матеріальних запасів і період оборотності власного капіталу знизилися, але в цілому значення цих показників залишилося високою це говорить про те, що для обороту запасів і капіталу необхідно тривалий час. Період обертання дебіторської заборгованості підвищився, це говорить про неефективною роботі з дебіторами. аналіз платоспроможності |  оцінка рентабельності

 Використання: зменшення кредиторської заборгованості та власних коштів і збільшення активів |  Оцінка фінансової стійкості |  За рівнем достатності |  У фінансових і інвестиційних розрахунках процес приведення майбутніх доходів до поточної вартості прийнято називати дисконтуванням. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати