Головна

аналіз платоспроможності

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Аналіз словосполучення.
  3.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  4.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  5.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12
  6.  III. Аналіз продукту (вироби) на якість
  7.  III. Аналіз простого пропозиції

Аналіз платоспроможності проводиться на основі аналізу ліквідності. Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Для аналізу ліквідності балансу статті активу групуються за ступенем зменшення ліквідності терміновості погашення, перевіряється ступінь їх відповідності.

Ліквідність підприємства визначається за допомогою таких коефіцієнтів, що дозволяють визначити здатність підприємства оплатити свої короткострокові зобов'язання протягом звітного періоду.

1) Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена найближчим до моменту складання балансу час, розраховується за формулою:

 (6)

де ДС - величина грошових коштів;

КО - величина короткострокових зобов'язань.

Нормативне значення: 0,2?Кал?0,5.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності вийшов нижче нормального значення, це говорить про те, що підприємство не в змозі погасити свої краткострочние зобов'язання за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень.

2) Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кбл) показує, на скільки всі поточні фінансові зобов'язання можуть бути задоволені за рахунок високоліквідних активів:

 (7)

де КФВ - величина короткострокових фінансових вкладень;

ДЗ - величина дебіторської заборгованості;

Нормативне значення: 0,4?Кал?0,8.

Коефіцієнт швидкої ліквідності говорить про те, що підприємство здатне погасити короткострокові зобов'язання за рахунок залучення грошових ресурсів і дебіторської заборгованості. Підвищення коефіцієнтів до кінця року свідчить про деяке поліпшення поточної платоспроможності підприємства.

3) Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) (КТЛ) показує, якою мірою оборотні (поточні) активи покривають короткострокові зобов'язання:

 (8)

де ОА - величина оборотних активів;

РПБ - величина витрат майбутніх періодів.

Нормативне значення: 1?Ктл?2.

Підвищення коефіцієнта поточної ліквідності (покриття) говорить про те, що поточні активи покривають поточні пасиви, тому є впевненість в оплаті короткострокових зобов'язань.

4) Коефіцієнт відновлення платоспроможності (К вп) розраховується за період, рівний 6 місяцям, в разі, якщо один з коефіцієнтів: поточної ліквідності або забезпеченості власними оборотними засобами - має значення нижче нормативного. Оскільки, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами нижче нормативного ми розраховуємо вп:

 (9)

де  - Значення коефіцієнта поточної ліквідності на початок і на кінець звітного періоду;

 - Нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності (  );

6 - період відновлення платоспроможності, в місцях;

Т - звітний період в місяцях (Т = 3,6,9,12), якщо в роботі аналізується річний бухгалтерський баланс Т = 12.

5) Коефіцієнт втрати платоспроможності (Куп) розраховується за період, рівний 3 місяцям, в разі, якщо коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт забезпеченості власними коштами знаходяться в межах норми:

де 3 - період втрати платоспроможності.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення більше 1, свідчить про наявність реальної можливості у підприємства відновити свою платоспроможність.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності нижче значення 1. Це говорить про те, що підприємство не в стан відновити свою платоспроможність найближчим часом. Оцінка фінансової стійкості |  Аналіз ділової активності

 Використання: зменшення кредиторської заборгованості та власних коштів і збільшення активів |  оцінка рентабельності |  За рівнем достатності |  У фінансових і інвестиційних розрахунках процес приведення майбутніх доходів до поточної вартості прийнято називати дисконтуванням. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати