На головну

Нормативно-правова база

  1. Дистанційна освіта. Нормативно-правова база
  2. Законодательная и нормативно-правовая база
  3. Нормативно-правова база
  4. Нормативно-правова база
  5. Нормативно-правова база
  6. Нормативно-правова база

1. Закон України Про освіту

2. Закон України Про професійно-технічну освіту

3. Указ Президента Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні

4. Національна доктрина розвитку освіти

5. Державна програма "Вчитель"

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 495

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти.

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є об'єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та об'єднань профспілок, організацій роботодавців, наукових установ, навчальних закладів, спрямованих на:

- забезпечення належної якості професійно-технічної освіти шляхом впровадження у навчальний процес державних стандартів з конкретних професій нового покоління, інформаційно-комунікаційних технологій, оснащення новим обладнанням, устаткованням та технікою професійно-технічних навчальних закладів, видання сучасних підручників та наочних посібників з професійно-теоретичної підготовки;

- оперативність прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення;

- оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом утворення на їх базі сучасних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для задоволення потреб економіки держави та ринку праці.

Здійснення зазначених заходів дасть змогу забезпечити комплексну модернізацію професійно-технічної освіти, що підвищить професійно-кваліфікаційний рівень робітників та сприятиме їх соціальному захисту.

Основними завданнями Програми є:

· створення умов для здобуття професійно-технічної освіти належної якості;

· удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою та її фінансового забезпечення;

· збалансування ринку праці та ринку освітніх послуг;

· оновлення нормативно-правової бази професійно-технічної освіти;

· відновлення престижності робітничих професій у суспільстві шляхом профорієнтаційної роботи з населенням;

· створення соціальної реклами престижності робітничих професій.ІV. Накази Міністерства | Дистанційна освіта. Нормативно-правова база

Рівні освітньої політики, їх характеристика. | Предмет освітньої політики. Об'єкти і суб'єкти освітньої політики, їх характеристика | Роль держави у здійсненні освітньої політики | Особливості державної освітньої політики в трансформаційному суспільстві. | Відмінності між освітньою політикою та управлінням і адмініструванням у галузі освіти. | Функції освітньої політики, їх характеристика. | Державна політика | Закон про загальну середню освіту | Нормативно-правова база | Нормативно-правова база з освіти дітей з особливими освітніми потребами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати