На головну

Нормативно-правова база з освіти дітей з особливими освітніми потребами

  1. IV. РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ
  2. Аналіз досягнень і втрат у процесі модернізації освіти в Україні (1991 - 2013 рр.) з позицій освітньої політики.
  3. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
  4. Відмінності між освітньою політикою та управлінням і адмініструванням у галузі освіти.
  5. Вітчизняний контекст забезпечення якості освіти
  6. Гра відбувається під патронатом міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
  7. Демократизація і децентралізація управління системою освіти як чинники освітньої політики.

1. Лист МОН України від 25.04.2014 №1/9-224 «Про виконання рекомендацій Комітету ООН з прав дитини»

2. Наказ МОН України від 22.04.2014 №504 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

1. Лист МОНмолодьспорту України від 02.01.2013 №1/9-1 "Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання"

2. Лист МОН України від 15,04,2013 № 2/2-14-922 "Щодо організації курсів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників"

1. Лист МОНмолодьспорту України від 28.09.2012 № 1/9-694 "Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням"

2. Лист МОНмолодьспорту України від 26.09.2012 № 1/9-683 "Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів"

3. Лист МОНмолодьспорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 "Щодо посадових обов'язків асистента вчителя"

4. Наказ МОНмолодьспорту України від 16.08.2012 №920 "Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр"

5. Лист МОНмолодьспорту України від 13.08.12 № 1/9-568 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"

6. Лист МОНмолодьспорт України від 27.07.12 № 1/9-532 "Про посилення профілактичної роботи в інтернатних закладах"

7. Лист МОНмолодьспорт України від 26.07.2012 №1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання"

8. Постанова КМУ від 18.07.2012№ 635 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963"

9. Лист МОН, молоді та спорту України від 18.05.2012 №1/9-384 "Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

10. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОНмолодіспорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2012/2013 навчальному році

1. Наказ ГУОН від 06.12.2011 № 395 "Про забезпечення рівного доступудо якісної освіти учням з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області"

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 N872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

3. Лист МОН, молоді та спорту України від 09.08.2011 №1/9-603 «Особливості організації навчально-реабілітаційного процесу у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році»

4. Наказ МОН, молоді та спорту України від 08.07. 2011 №765 «Про затвердження заходів щодо удосконалення діяльності інтернатних закладів на період до 2012 року»

5. Лист МОН, молоді та спорту України від 20.06.11 №1/9-483 "Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України"

6. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році

7. Наказ МОН, молоді та спорту від 23.06.2011 №623/61 "Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації "

8. Лист МОН України від 28.01.2011 №1/9-48 «Про мобільний соціально-психологічний пункт освітнього округу»

1. Наказ МОН України від 09.12.2010 №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

2. Наказ ГУОН від 02.06.2010 №182 «Про стан навчання дітей з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області»

3. Наказ МОН від 01.10.2010. №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

4. Наказ ГУОН від 08.11.2010 №334 «Про вивчення стану функціонування психологічної служби системи освіти Київської області»

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N1482-р "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року" "Конвенція про права інвалідів" (ратифіковано Законом № 1767-VI від 16.12.2009)

2. Наказ МОН України від 11.09.2009 N855 "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009 - 2012 роки"

3. Лист Українського НМЦ ППіСР від 14.01.2009 р. №3 «Щодо затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

1. Наказ МОН України від 26.08.2008 № 778 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

2. МОН УКРАЇНИ; Наказ від 05.12.2008 N1105 "Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та або)розумового розвитку

3. МОН України; Наказ від 15.09.2008 N 852 "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

22. Нормативне підґрунтя реалізації освітньої політики в Україні (позашкільна освіта).

Позашкільна освіта та виховання спрямовуються на розвиток здібностей, талантів у дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному самовизначенні.

До позашкільних закладів освіти належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Державна стратегія спрямована на:

· забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;

· визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;

· створення нормативно-правової бази для її подальшого розвитку;

· встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;

· визначення основних напрямів, змісту і форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;

· створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;

· створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних.

Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:

· створення умов для здобуття вихованцями, учнями та слухачами позашкільної освіти;

· збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття тощо;

· координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об′єднань громадян щодо розвитку позашкільної освіти.

Державне управління позашкільною освітою здійснюють:

· спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади ? Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

· інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;

· Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

· обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;

· органи місцевого самоврядування.

Здобуття позашкільної освіти. Громадяни України мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний та позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.

Іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.

Структура позашкільної освіти включає позашкільні навчальні заклади, інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час.

Типи позашкільних навчальних закладів:

§ Дитячо-юнацькі спортивні школи.

§ Клуби: військово-патріотичного виховання, дитячо-юнацькі (моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів, пожежників, автолюбителів, краєзнавців, туристів, етнографів, фольклористів, фізичної підготовки та інших напрямів).

§ Мала академія мистецтв (народних ремесел).

§ Мала академія наук учнівської молоді.

§ Дитячо-юнацькі табори.

§ Центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання.

§ Центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станція юних натуралістів.

§ Центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станція юних техніків.

§ Центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станція юних туристів.

§ Центри: військово-патріотичного та інших напрямів позашкільної освіти.

§ Дитяча флотилія моряків і річковиків.

Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої та відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Фінансування позашкільних навчальних закладів державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. Фінансування державних, комунальних і приватних позашкільних навчальних закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.Нормативно-правова база | ІV. Накази Міністерства

Освіта і політика: характер взаємодії | Якість, ефективність та рівність доступу до освіти як пріоритети освітньої політики. | Рівні освітньої політики, їх характеристика. | Предмет освітньої політики. Об'єкти і суб'єкти освітньої політики, їх характеристика | Роль держави у здійсненні освітньої політики | Особливості державної освітньої політики в трансформаційному суспільстві. | Відмінності між освітньою політикою та управлінням і адмініструванням у галузі освіти. | Функції освітньої політики, їх характеристика. | Державна політика | Закон про загальну середню освіту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати