На головну

Нормативно-правова база

  1. Дистанційна освіта. Нормативно-правова база
  2. Законодательная и нормативно-правовая база
  3. Нормативно-правова база
  4. Нормативно-правова база
  5. Нормативно-правова база
  6. Нормативно-правова база

· Лист Міністерства № 1/9-110 від 14.02.2014 "Про План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки на 2014 рік"

· Наказ Міністерства №65 від 25.01.2014 «Щодо проведення у 2014/2015 навчальному році експерименту з підготовки фахівців з вищою освітою у галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» Наказ Міністерства № 548 від 17.05.2013 «Про проведення експерименту у вищих навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству, щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі бакалавра з іншої галузі знань»Наказ Міністерства № 5 від 08.01.2014 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2014 р. за № 153/24930 "Про особливості навчання студентів високого рівня спортивної кваліфікації"Лист Міністерства № 1/9-70 від 28.01.2014 "Про відкриття екстернату"Лист Міністерства № 1/9-28 від 16.01.2014 "Головам регіональних рад, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів"Лист Міністерства № 1/11-205 від 14.01.2014 "Про план проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2014 році"Наказ Міністерства № 1815 від 23.12.2013Про створення у Міністерстві освіти і науки України консультативного телефону "Зимова екзаменаційна сесія 2013/2014 навчального року"Наказ Міністерства № 1541 від 01.11.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за № 2004/24536 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства"Наказ Міністерства № 1518 від 30.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1857/24389 "Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями"Наказ Міністерства № 871 від 01.07.2013 "Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» за напрямом підготовки 030202 «Міжнародне право»"Наказ Міністерства № 683 від 05.06.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2013 року за № 965/23497 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384"Міністерству освіти і науки продовжують надходити скарги від студентів, яких керівництво вищих навчальних закладів змушує надавати довідки про працевлаштування. Нагадуємо, що позиція Міністерства була викладена у листі від 24.12.2012 №1/9-926 і залишається незмінною.

· Наказ Міністерства № 1515 від 29.10.2013 "Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів на І семестр 2013/2014 навчального року"Наказ Міністерства № 1514 від 29.10.2013 "Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2013/2014 навчальний рік"Лист Міністерства № 1/9-926 від 24.12.2012 "Щодо надання достовірної інформації з працевлаштування випускників ВНЗ"Наказ Міністерства № 584 від 24.05.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 955/23487Наказ Міністерства № 635 від 29.05.2013 "Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України"Наказ Міністерства №466 від 25.04.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235Лист Міністерства № 1/9-275 від 11.04.2013 "Щодо виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про адміністративні послуги"

· Лист Міністерства № 1/9-180 від 13.03.2013 "Про внесення даних до ЄДЕБО"Щодо програм MBA та бізнес-адмініструванняЛист Міністерства 1/9-926 від 24.12.2012 "Щодо надання достовірної інформації з працевлаштування випускників ВНЗЛист ІІТЗО №14.1/10-3399 від 11.12.2012 "Щодо програм поглибленого вивчення англійської мови для ІТ-фахівців"Методикавстановлення вартості підготовки за державним замовленням робітничих кадрів, фахівців з вищою освітою, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, слухачів системи післядипломної освіти (для громадського обговорення, внесення змін, доповнень, пропозицій на електронну адресу k_kukushkin@mon.gov.ua)ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (для громадського обговорення, внесення змін, доповнень, пропозицій на електронну адресу k_kukushkin@mon.gov.ua)Лист Міністерства 4.5-19/1710 від 18.06.2012 "Щодо військової підготовки студентів"Лист Міністерства 1/9-326 від 28.04.12 "Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту"Наказ Міністерства № 1475 від 20.12.2011 "Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів"Лист Міністерства 1/9-73 від 02.02.12 "Про делегування повноважень щодо атестації педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, переданих до сфери управління МОНМолодьспорту" Лист Міністерства 1/9-471 від 25.06.2012 "Інформація щодо Навчально-методичного центру «Немішаєве»"

Сьогодні в системі вищої освіти України функціонують 198 університетів, 62 академії, 83 інститути, 245 коледжів, 97 технікумів, 117 училищ та 1 консерваторія.

Із загальної кількості вищих навчальних закладів майже 60% складають ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 40% - ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

21. Нормативне підґрунтя реалізації освітньої політики в Україні (спеціальна освіта).

Сучасна спеціальна освіта в Україні - складна, розгалужена і диференційована система корекційних закладів, реабілітаційних і медико-психологічних центрів, навчально-вихованих комплексів, спеціальних класів при масових школах та ін.

Нині спеціальна освіта в Україні має складну, розгалужену і диференційовану систему навчально-виховних (корекційних) закладів, реабілітаційних і медико-педагогічних центрів, навчально-виховних комплексів, спеціальних (корекційних) класів при середніх закладах освіти та ін. Розвиток системи спеціальної освіти пов'язаний з подальшою диференціацією і вдосконаленням діючої мережі корекційних закладів, відкриттям нових типів закладів, в яких надається комплексна допомога і підтримка дітям з особливими потребами, а також з інтеграцією цих дітей в загальноосвітню школу.

Після прийняття Закону України "Про освіту" та Законі України "Про загальну середню освіту" у батьків і дітей з'явилася можливість вибору різних форм навчання (у спеціальній школі, школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі» у корекційних класах при загальноосвітній школі, дитсадку-школі, надомного навчання, у формі екстернату та ін.).

У 24 областях (крім Вінницької, Житомирської і Хмельницької) працюють штатні психолого-медико-педагогічні консультації, які створюють банк даних дітей з особливими потребами, що дає змогу прогнозувати розвиток мережі спеціальних навчально-виховних закладів, надавати дітям на ранній періодах розвитку корекційну допомогу, а батькам - консультативно-методичну. Відповідно до постанови Уряду України від 29.04.91 № 103 у країні має функціонувати 100 штатних консультацій (1 на 120 тис. дітей до 18 років), проте вони на сьогодні працюють на громадських засадах.

Провідною ідеєю сучасної спеціальної освіти є орієнтація на ефективне використання збережених систем та функцій, здатних взяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження, цілеспрямований розвиток психічних процесів, які обумовлюють рівень опанування знань, умінь, навичок та відповідну освіченість дитини, її інтеграцію в суспільство.

Концепція державного стандарту базується на:

· розумінні особистості дитини з урахуванням закономірностей її розвитку;

· визначенні ступеню компенсаторно-корекційного впливу на розвиток дитини залежно від характеру та глибини ураження (сенсорного, фізичного чи інтелектуального) в умовах спеціального навчання;

· проектуванні віддалених цілей та результатів навчання і виховання з відповідним змістом, технологічним та матеріальним забезпеченням.Закон про загальну середню освіту | Нормативно-правова база з освіти дітей з особливими освітніми потребами

Рівні інтерпретації освітньої політики | Освіта і політика: характер взаємодії | Якість, ефективність та рівність доступу до освіти як пріоритети освітньої політики. | Рівні освітньої політики, їх характеристика. | Предмет освітньої політики. Об'єкти і суб'єкти освітньої політики, їх характеристика | Роль держави у здійсненні освітньої політики | Особливості державної освітньої політики в трансформаційному суспільстві. | Відмінності між освітньою політикою та управлінням і адмініструванням у галузі освіти. | Функції освітньої політики, їх характеристика. | Державна політика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати