Головна

Державна політика

  1. Адміністративне судочинство та державна служба.
  2. Актори світової політики та зовнішня політика держави
  3. Верховенство права та державна служба.
  4. Внутрішня і зовнішня політика князя Данили Галицького
  5. Внутрішня і зовнішня політика князя Данили Галицького
  6. Гетьманський переворот. Павло Скоропадський. Гетьманський уряд та його політика.
  7. Гуманітарна сфера і гуманітарна політика

У сфері дошкільної освіти як обов'язкової первинної складової частини системи освіти України державна визнає її пріоритетну роль та створює належні умови для її здобуття. Державна політика здійснюється за такими напрямами:

· надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

· забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти ( Базового компонента дошкільної освіти );

· піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей;

· сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

19. Нормативне підґрунтя реалізації освітньої політики в Україні (загальна середня освіта).

Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

Повна загальна освіта в Україні є обов'язковою і надається у різних типах закладів освіти. Основним з-поміж них є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: І - початкова школа ( 1-4 класи), що забезпечує початкову загальну освіту, ІІ - основна школа ( 5-9 класи), що забезпечує базову загальну середню освіту, ІІІ - старша школа ( 10-11 класи), що забезпечує повну загальну середню освіту.

Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початковою допрофесійною підготовкою), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об'єднань.

Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.Функції освітньої політики, їх характеристика. | Закон про загальну середню освіту

Основні характеристики освітньої політики: вітчизняні та міжнародні дослідження. | Складові освітньої політики як міждисциплінарної сфери знань, їх характеристика. | Рівні інтерпретації освітньої політики | Освіта і політика: характер взаємодії | Якість, ефективність та рівність доступу до освіти як пріоритети освітньої політики. | Рівні освітньої політики, їх характеристика. | Предмет освітньої політики. Об'єкти і суб'єкти освітньої політики, їх характеристика | Роль держави у здійсненні освітньої політики | Особливості державної освітньої політики в трансформаційному суспільстві. | Відмінності між освітньою політикою та управлінням і адмініструванням у галузі освіти. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати