Головна

ДЕРЖАВНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (ГЕСН-2001)

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  I. Орфографічні норми
  4.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  5.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  6.  II. Практичні завдання для контрольної роботи
  7.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи

Збірники ГЕСН призначені для визначення складу і потреби в ресурсах, необхідних для виконання будівельних робіт, і використовуються для визначення кошторисної вартості будівництва ресурсним методом, розробки одиничних розцінок (збірників ЕР) різного призначення (федеральних, територіальних, галузевих, фірмових), укрупнених кошторисних нормативів, застосовуваних при будівництві нових, реконструкції, розширення та технічне переозброєння діючих підприємств, будівель і споруд (надалі - будівництво).

ГЕСН відбивають середній рівень будівельного виробництва на прийняту техніку і технологію виконання робіт і можуть застосовуватися організаціями-замовниками та підрядниками незалежно від їх відомчої належності та форм власності.

ГЕСН не поширюються на окремі конструкції та види робіт в унікальних будівлях і спорудах, до капітальності і якості яких пред'являються підвищені вимоги.

Отримані на основі ГЕСН дані про склад і кількість ресурсів можуть бути використані для визначення тривалості виконання робіт, складання різної технологічної документації та списання матеріалів.

Збірники ГЕСН містять технічну частину і таблиці кошторисних норм. У технічних частинах збірників ГЕСН наводяться положення, обумовлені специфічними особливостями робіт, які необхідно враховувати при застосуванні відповідних збірників або їх розділів.

У технічних частинах наводяться вказівки про порядок застосування кошторисних норм, а також коефіцієнтів до кошторисних норм, що враховують умови виконання робіт, правила обчислення обсягів робіт.

Все Кошторисні норми побудовані за єдиним принципом:

Таблиці ГЕСН мають шифр, найменування, склад робіт, вимірювач і кількісні показники норм витрат ресурсів.

Шифр норми складається з номера збірника (два знака), номера розділу збірника (два знака), порядкового номера таблиці в даному розділі збірника (три знаки) і порядкового номера норми в цій таблиці (один-два знака). Така форма шифру норми введена вперше і має ряд переваг:

O норми і створені на їх базі розцінки мають однакові шифри, що більш зручно для пошуку і автоматизації:

O для подальшого доповнення збірників ГЕСН новими видами конструкцій та робіт передбачений резерв номерів таблиць, і тепер нові норми і розцінки можуть включатися до відповідних розділів збірників, а не в кінець збірок, як було раніше.

Таблиці ГЕСН містять такі нормативні показники:

1. витрати праці робітників-будівельників (монтажників, пусконалагоджувального персоналу), в люд.-год;

2. середній розряд роботи (показник «середній розряд роботи» характеризує середній розряд ланки робітників-будівельників, які виконують повний комплекс робіт);

3. витрати праці машиністів, в люд.-год;

4. склад і час експлуатації будівельних машин, механізмів, механізованого інструменту, в маш.-год;

5. перелік матеріалів, виробів, конструкцій, які використовуються в процесі виробництва робіт, і їх витрата в фізичних (натуральних) одиницях виміру.

Найменування видів робіт і конструкцій містять основні характеризують ознаки. Параметри окремих характеристик (довжина, висота, площа, маса і т. П.), Наведені зі словом «до», слід розуміти включно, а зі словом «від» - виключаючи зазначену величину, т. Е. Згори.

У збірниках ГЕСН склад застосовуваних машин і механізмів, як правило, приводиться без конкретних марок (вказуються тільки тип і основна характеристика машини).

Матеріальні ресурси (матеріали, вироби і конструкції) представлені в ГЕСН в скорочених найменуваннях, за узагальненою номенклатурі, без вказівки додаткових технічних характеристик і марок (які не впливають на числові значення норм) з приведенням нормованої витрати ресурсів, а в окремих випадках і без нього.

За деякими матеріалами, виробам і конструкціям, витрата яких залежить від проектних рішень, в таблицях кошторисних норм вказуються лише назви матеріалів, а в графах витрати наводиться літера «П».

При складанні кошторисної документації витрата цих матеріальних ресурсів визначається за проектними даними (робочим кресленням) з урахуванням мінімальних, яких важко втрат і відходів, пов'язаних з переміщенням матеріалів і виробів від приоб'єктного складу до робочої зони та їх обробкою при укладанні в справу.

Норми витрати неодноразово використовуваних (обертаються) матеріалів і деталей (опалубка, кріплення тощо.) Визначені з урахуванням нормального числа їх оборотів і норм припустимих втрат після кожного обороту.

У ГЕСН враховані роботи з вивантаження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на приоб'єктному складі, горизонтальне і вертикальне переміщення матеріалів, виробів і конструкцій від приоб'єктного складу до місця їх установки, монтажу або укладання в справу. Норми на демонтаж враховують вертикальне і горизонтальне переміщення матеріалів, виробів, конструкцій і сміття, одержуваного при демонтажі (розбирання) конструкцій до місця їх складування на будівельному майданчику.

ГЕСН предусмотрівает виконання будівельних робіт в нормальних умовах, неускладнених зовнішніми факторами.


  Особливості ціноутворення в будівництві |  Базисна вартість будівництва і вартість будівництва в поточних цінах

 Методи визначення вартості при складанні кошторисів |  Визначення питомих прямих витрат на будівельні роботи |  Види розцінок, особливості їх використання |  ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ |  Складання локальних кошторисів на монтажні роботи |  Складання об'єктних кошторисів на будівництво об'єктів. |  Термін окупності. |  СКЛАД І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ |  Оцінка основних фондів, їх знос і амортизація. |  Знос ОСНОВНИХ ФОНДІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати