Головна

Природа та генезис торговельного капіталу. Торговельний прибуток.

  1. I. В каких бы различных строениях ни являлся род человеческий на Земле, повсюду только одна и та же человеческая природа
  2. V. Заключительные замечания о споре генезиса и климата
  3. А. Природа науки
  4. Автономная область и автономный округ, их юридическая природа как национально-государственных субъектов РФ. Процессы слияния сложносоставных субъектов РФ.
  5. Б 14 В 2 Природа управления и исторические тенденции его развития
  6. Б 29 В1 Природа и состав функций менеджмента
  7. Банки,їх види та функції. Банківський прибуток.

Поглиблення суспільного поділу праці сприяє відносно самосітйному функціонуванню торгового капіталу, історичним попередником якого був купецький капітал. Купецький капіта л -це рання форма торговельного капіталу,яка самостійно функціонує і в якій зовнішня торгівля є провідною. З появою капіталістичних відносин зявляється торгівельний капітал. Торговельний капітал - це відокремлена частина промислового капіталу яка функціонує в обігу з метою отримання прибутку. Форми торговельного капіталу: грошово-торгівельний(авансування на купівлю товарів) та товарно-грошовий(авансування на обслуговування процесу продажу товару). Функції торговельног капіталу: 1. Здійснення торговельних операцій 2. Скорочую час обороту капіталу 3. Сприяє зростанню продуктивності 4. Сприяє зростанню середньої норми прибутку. Торговельний капітал поділяється на капітал авансований на купівлю товарів та на виртати обігу(капітал витрачений на обслуговування процесу продажу товару).Торговельний прибуток - це прибуток,що ств працею найманих працівників у сфері торгівлі, а також у р-ті перерозподілу частини доходів різних секторів економіки та різних верств населення. Витрати п-ва сфери обігу пов'язані з реалізацією продукції. Витрати обігу - це витрати на реалізацію товарів. Поділяються на чисті витрати(пов'язані із зміною форми вартості) та дадаткові витрати(пов'язані із Доробкою зберіганням та з доставкою до місця реалізації). Мірою ефективності торговельного капіталу є норма торговельного прибутку яка у середньому дорівнює нормі промислового прибутку. Норма прибутку дорівнює додаткова вартість створена у промисловості і торгівлі поділено на суму промислового та торговельного капіталу та це все помножити 100%.Економічний зміст і суть ціни. | Природа і генезис позичкового капіталу та його основні форми

Попит і пропозиція як елемент ринку. Закони попиту і пропозиції. | Структура ринкової системи та характеристика її елементів. | Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової економіки. | Сутність, причини виникнення та види монополії. | Стадії кругообороту промислового капіталу та його функціональні форми. | Кругооборот і оборот промислового капіталу. Основний і оборотний капітал. | Фізичний і моральний знос основного капіталу. Суть амортизації. | Оборот капіталу та показники виміру швидкості і часу обертання. | Витрати виробництва, їх сутність, види та умови, що визначають їх динаміку. | Прибуток: суть, види, його маса і норма. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати