Головна

Конкуренція і монополізм як основоположні атрибути ринкової економіки.

  1. Атрибутивные и вариационные ряды распределения
  2. Атрибутивный, альтернативный, количественный, основной, второстепенный признаки.
  3. Атрибутика власти
  4. Билет 13. Понятие атрибутивных процессов; проблемы их изучения.
  5. Витратний підхід оцінки ринкової вартості підприємства та його методи
  6. Г) вирішення основних проблем організації економіки.
  7. Дохідний підхід оцінки ринкової вартості підприємства та його методи

Конкуренція -економічна боротьба між товаровиробниками за
вигідніші умови виробництва і реалізації товару, за ринки збуту. Залежно від методів здійснення конкуренції розрізняють:цінову, нецінову, недобросовісну Цінова конкуренція означає, що основним методом боротьбипроти конкурентів є ціна. Її використання ґрунтується на
різноманітних методах і способах. У такій боротьбі перемагає той,хто досягає індивідуальної вартості нижчої, ніж ринкова ціна. Це
по суті боротьба за скорочення витрат виробництва завдяки
використанню досягнень НТП, НОП, підвищення продуктивності живої
праці. У ринковій економіці існує й нецінова конкуренція. Вона
застосовує такі способи: підвищення якості продукції;використання реклами; умови, пов'язані з продажем товару. Нечесна конкуренція являє собою діяльність господарського
суб'єкта, що спрямована на одержання комерційної вигоди і
забезпечення домінуючого становища на ринку шляхом обману
споживачів, партнерів, інших господарських суб'єктів і державних
органів. Нечесна конкуренція здійснюється різними способами. У широкому розумінні термін "монополія" (у перекладі з
грецької "один продаю") означає існування якоїсь виключності
економічного становища фірми, об'єднання підприємств або й цілої
галузі. Монополія заперечує конкуренцію, є антиподом останньої.
Якщо конкуренція передбачає змагання економічно рівних економічних
суб'єктів, то монополія заперечує рівність і ґрунтується на
виключності економічного становища одного суб'єкта. Причини виникнення монополії:
· розвиток науки і техніки та поява АТ
· окремі монополії виникли внаслідок цілеспрямованих дій держави
· ріст концентрації і централізації виробництва.
Концентрація - зосередження засобів виробництва, робітників і
обсягів виробництва на крупних підприємствах. Якщо процес
концентрації виробництва відбувається тривалий час, є сталим і
внутрішньо необхідним для розвитку економіки, він набуває рис
закону концентрації виробництва. Монополії виникають не тільки на основі концентрації
виробництва, але і на ґрунті централізації виробництва. Централізація виробництва - це збільшення масштабів виробництва
продукції в результаті об'єднання декількох окремих підприємств в
одне із загальним управлінням. Отже, монополії - це окремі наймогутніші підприємства або
об'єднання декількох підприємств, які виробляють переважну
кількість продукції певного виду і таким чином впливають на процес
ціноутворення, привласнюють високі (монопольні) прибутки. Монополія може існувати у трьох формах: природна монополія;
адміністративна монополія; економічна монополія. Природна монополія виникає в тій галузі, де будь-яка
кількість продукції виробляється з меншими витратами саме однією
фірмою, а не двома чи більшою кількістю фірм. Це переважно підприємства громадського користування - газові, електричні,
телефонні компанії, кабельне телебачення, підприємства
водопостачання, зв'язку тощо. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних
органів влади, що надають окремим фірмам виключні права на
здійснення певного виду діяльності.Структура ринкової системи та характеристика її елементів. | Сутність, причини виникнення та види монополії.

Економічні і неекономічні блага. Товар і його властивості. | Альтернативні теорії вартості і ціни товару. | Функції грошей та їх еволюція в сучасній ринковій економіці. | Грошовий обіг і його закони. Рівновага грошової і товарної мас. Рівняння І. Фішера. | Поняття і типи грошових систем. Види та природа сучасних грошей. | Інфляція: суть, причини, види, соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання. | Концепції виникнення грошей та їх функції . Закон грошового обігу. | Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва. | Сучасний ринок, його суть, функції та види. | Попит і пропозиція як елемент ринку. Закони попиту і пропозиції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати