На головну

Економічні і неекономічні блага. Товар і його властивості.

  1. From товари, замовлено
  2. O 2) в широком смысле - участник взаимосвязей, складывающихся на рынке товаров, работ и услуг.
  3. Акцизы. Подакцизные товары. Плательщики акцизов.
  4. Акціонерне товариство і його основні риси. Сутність і види акцій. Доходність акцій. Облігації.
  5. Альтернативні теорії вартості і ціни товару.
  6. Анализ безубыточности решений при продаже взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров
  7. Анализ динамики товарной продукции в сопоставимых ценах

Блага - це все те, що задовольняє наші потреби. Розрізняють блага:Неекономічні (безкоштовні) блага - це блага, які люди не створюють самі, а беруть від природи.Економічні блага - це блага, що людина спеціально створює і виробляє для задоволення потреб. Вони мають такі ознаки: а) вони обмежені;б) обсяг їх може бути збільшений лише шляхом витрати праці й інших ресурсів;в) споживач отримує їх через суспільну систему розподілу. Економічні блага залежно від терміну використання поділяють на довготривалі й нетривалі. Довготривалі економічні блага - це блага, що людина виробляє і чим користується тривалий час. Нетривалі економічні блага - це блага, що людина виробляє і використовує одразу. Економічні блага поділяють на товари та послуги. Послуги - це економічні блага, що надаються у формі корисної дії чи обслуговування. Економічною основою товарного виробництва є товар.Товар - це продукт праці, який виробляється для обміну шляхом купівлі-продажу. Кожний товар має дві властивості: по-перше, задовольняє певну потребу людини, по-друге, здатний обмінюватись на інші блага в певних пропорціях. Тобто йому властиві споживна вартість і вартість. Товаром може бути як матеріальне, так і нематеріальне благо, в тому числі й послуга.Послуга - це економічне благо, що немає товарної форми, її надають людям, котрим вона потрібна, у формі цілеспрямованої корисної дії чи обслуговування.Споживна вартість - здатність речі задовольнити певну потребу людини. Корисність речі надає їй споживної вартості. Товари як споживні вартості відрізняються за призначенням у задоволенні потреб людини: одні з них задовольняють потреби в їжі, другі - в одязі, треті - у засобах пересування і тощо. Вартість, на відміну від споживної вартості, не лежить на поверхні явищ. Вартість - це внутрішня властивість товару, зовнішньою формою прояву якої є мінова вартість.Вартість - уречевлена в товарі суспільно-необхідна праця, що затрачена на виготовлення даного товару. Мінова вартість - видиме кількісне співвідношення, в якому споживні вартості одного роду обмінюються на споживні вартості іншого. Кожний окремий товар може обмінюватися на безліч інших у різних кількісних пропорціях; отже, він має безліч мінових вартостей. Товари та послуги можуть бути взаємодоповнюваними і взаємо-замінюваними. Взаємозамінювані (субститути) - це товари та послуги, здатні задовольняти одну й ту саму потребу людини, конкуруючи між собою. Взаємодоповнювані (комплементарні) - це товари та послуги, здатні задовольнити певну потребу людини тільки в комплексі. Товари та послуги, залежно від того, хто їх споживає, розподіляють на споживчі та інвестиційні. За принципом розподілу економічні блага розрізняють як блага індивідуального споживання (ринковий механізм розподілу) та суспільні блага (оплата шляхом оподаткування).Форми організації суспільного виробництва: їх суть, та основні риси. | Альтернативні теорії вартості і ціни товару.

Економічні інтереси: суть, суб'єкти, функції. Єдність суперечностей в системі інтересів. | Ефективність виробництва. Її сутність, фактори та економічні і соціальні показники. | Зміст формаційного і цивілізаційного підходів до періодизації суспільного розвитку | Економічна система: суть, цілі і основні елементи. | Основні типи економічних систем: традиційна, ринкова, командна, змішана. | Продуктивні сили і економічні відносини як матеріальна і соціальна форма організації економічної системи. | Власність: суть, види, форми і місце в економічній системі. | Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. | Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. | Основні фактори суспільного виробництва. Виробнича функція. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати