Головна

Виконати завдання.

  1.  Друге завдання.
  2.  Виконати завдання.
  3.  Виконати завдання.
  4.  Виконати завдання.
  5.  Виконати завдання.
  6.  Виконати завдання.

Розгляньте способи передачі інформації в організації, що складається з п'яти чоловік і дайте відповіді на наступні питання:

1. В якій схемі найбільш довгий шлях передачі інформації? хата

2. В якому випадку помилки будуть виявлені і виправляться найшвидше?зірка

3. У якому випадку спостерігається максимальна ймовірність спотворення інформації?хата

4. В якій схемі спостерігається найбільше делегування повноважень, тобто передача влади від керівника до підлеглих?зірка

5. В якій схемі найбільш сильний контроль з боку керівника і повідомлення передаються найшвидше?зірка

6. В якій схемі працівники практично ізольовані один від одного?тент

7. В якій схемі найбільш складні комунікаційні зв'язки?хата

Екзаменаційний білет № 9

Відповісти на питання тесту.

1. Від якого фактора не залежить тип виробничої системи?

(D) від регіональних програм забезпечення зайнятості

2. Найважчий і найдорожчий елемент контролю - це

(D) вимір результатів

3. Який з неформальних методів прогнозування дозволяє отримувати найбільш цінну інформацію?

(В) промислове шпигунство

4. Продовжте речення:

Принцип вмілого використання єдиноначальності і колегіальності в управлінні означає:

(B) що діяльність об'єкта управління обумовлюється реакціями на різні впливи зовнішнього середовища - ситуації;

5. Організація - це ...

(D) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети

  Метою класичної школи управління було створення |  Виконати завдання.

 Реальний вплив при управлінні за цілями мають керівники |  Виконати завдання. |  Основним правилом при визначенні |  Виконати завдання. |  Виконати завдання. |  Екзаменаційний білет №6 |  Виконати завдання. |  Яка послідовність пріоритетів дозволить фірмі домогтися успіху |  Виконати завдання. |  Виконати завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати