Головна

Демократичний політичний режим.

  1.  А) конституційно-політична криза 1992-1993 рр.
  2.  Абсентеїзм політичний. Абсентеісткій тип поведінки.
  3.  Авторитарний політичний режим (авторитаризм)
  4.  Авторитарний політичний режим.
  5.  Зовнішньополітичний курс держави: обумовленість геополітичними чинниками і співвідношенням сил суб'єктів міжнародних відносин
  6.  Глава 2. Політичний світ і його властивості
  7.  Глава V. ПОЛІТИЧНИЙ ЛЮДИНА: ПСИХОЛОГІЯ ВИБОРУ

-вид політичного устрою держави або політичної системи суспільства, при якій єдино легітимним джерелом влади в державі визнається його народ.

головною ознакою демократії є законодавчо забезпечені виборні форми як пропорційного представництва у владі (колективний орган) так і авторитарного представництва (президент), і обов'язкової наявності будь-яких форм невід'ємних прав громадян, які несуть в собі механізм захисту інтересів меншин.

25. Форма правління: поняття, види.

Форма державного правління характеризує організацію державної влади, систему вищих державних органів.

Форма правління показує:

§ як створюються вищі органи влади в державі,

§ їх структуру,

§ які принципи лежать в основі взаємодії між державними органами,

§ як будуються взаємини між верховною владою і рядовими громадянами країни,

§ якою мірою організація органів держави дозволяє забезпечувати права і свободи громадян.

монархія - Форма правління, при якій верховна державна влада належить одній особі - монарху і, як правило, передається у спадок.

Республіка - Форма державного правління, при якій верховна влада здійснюється виборними органами, що обираються населенням (але не завжди) на певний термін. Авторитарний політичний режим. |  Монархія, види монархій.

 ТГП і інші соціальні науки. |  ТГП і галузеві юридичні науки. |  Соціальна природа держави. |  Ознаки державної влади. |  Поняття політичної системи суспільства. |  Структура і функції політичної системи суспільства. |  Типи політичних систем. |  Держава в політичній системі суспільства. |  Поняття і форми держави. |  Тоталітарний політичний режим. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати