На головну

Поняття належного і неналежного відповідача. Умови, порядок та наслідки заміни неналежного відповідача.

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  3.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  4.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  5.  III. Хрестові походи та їх наслідки
  6.  III. Порядок складання іспиту
  7.  III. Порядок формування даних Звіту

неналежна сторона - Це особа, щодо якої за матеріалами справи виключається припущення про те, що воно є суб'єктом спірного матеріально правовідносини.

Належна визначається на основі норми матеріального права. Для належної сторони характерно:

1. вона є передбачуваним суб'єктом спірних правовідносин

2. наявність зв'язку з правом вимоги або обов'язком, є змістом правовідносини

належний позивач - належний відповідач розглядається відповідно до норм матеріального права

неналежний позивач - належний відповідач (справа розглядається по перед позовом без заміни позивача і виноситься рішення про відмову в позові)

належний позивач - неналежний відповідач (можлива заміна відповідача на належного, при цьому не можна відмовити в прийнятті позовної заяви, на тій підставі що позов пред'явлений неналежним позивачем або до неналежного відповідача, суд повинен прийнятті заяву і розглянути справу) неналежним може бути як позивач, так і відповідач але ЦПК в ст. 41 передбачає заміну тільки неналежного відповідача.

Умови заміни:

1. згоду позивача

2. заміна можлива в суді першої інстанції до з'ясування рішення у справі

згода відповідача не вимагається, якщо позивач не згоден на заміну, то суд розглядає справу і виносить рішення про відмову в позові.

Наслідки заміни неналежного відповідача:

1. після заміни процес починається з самого початку

2. дії, вчинені в процесі неналежним відповідачем не тягнуть Ніках наслідків для належного відповідача

Заміна неналежного відповідача (ст.41 ЦПК) - неналежний відповідач це той, щодо якого припущення про те, що є суб'єктом спірних правовідносин, не підтверджується матеріалами справи. Закон не відмовляє в позові, а допускає заміну неналежного відповідача. Якщо відмовити в позові, то ми змусимо позивача пред'являти до відповідача новий позов, а значить, сплатити нове мито. Мета, підстави та види процесуального співучасті. Процесуальні права і обов'язки співучасників. |  Процесуальне правонаступництво (поняття і підстави). Порядок вступу в процес правонаступника і його правове становище.

 Поняття, значення і класифікація принципів цивільного процесуального права. |  Принцип законності в цивільному процесуальному праві. |  Здійснення правосуддя на засадах змагальності та рівноправності сторін. |  Поняття, специфіка та структура цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. |  Громадянська процесуальна правоздатність та дієздатність. |  Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація. |  Особи, що сприяють здійсненню правосуддя. Їх склад і правове становище в судочинстві. |  Поняття сторін в цивільному судочинстві. Відмінність сторін від інших осіб, які беруть участь у справі. Процесуальні права і обов'язки сторін. |  Зміна розміру позовних вимог, відмова від позову і визнання позову. Процесуальні наслідки відмови від позову і визнання позову. |  Мирова угода і його види. Порядок і правові наслідки його укладення в судовому порядку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати