На головну

Правовий статус екологічних зборів.

  1. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Рф.
  2. Административно-правовой статус законодательных и судебных органов
  3. Административно-правовой статус органов исполнительной власти субъектов РФ.
  4. Административно-правовой статус органов местного самоуправления
  5. Административно-правовой статус Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ.
  6. Административно-правовой статус судебных приставов-исполнителей.
  7. Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти специальной компетенции.

Поняття платника податку визначає ст. 15 ПК України. У зв'язку зі специфікою екологічного податку в статті 240 дається детальніше визначення, в якому окреслюється коло платників цього податку та наведені ознаки, набуваючи яких суб'єкт певної організаційно-правової форми господарювання ним стає.

Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську(підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

- розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;

- утворення радіоактивних відходів(включаючи вже накопичені);

- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.

До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які:

- здійснюють оптову торгівлю паливом;

- здійснюють роздрібну торгівлю паливом.

Об'єктом та базою оподаткування є:

- обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;

- обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;

- обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами;

- обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

- обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Ставки та порядок обчислення екологічного податку встановлюються Податковим кодексом України.

Платники податку та податкові агенти складають податкові декларації, подають їх до органів державної податкової служби. Органи державної податкової служби можуть залучати працівників органів з питань охорони навколишнього середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів і розміщення відходів.Види загальнодержавних зборів. | Правовий статус рентних зборів.

Система податків та зборів в Україні. | Правове забезпечення податку на доходи фізичних осіб. | Правове забезпечення податку на доходи підприємств. | Правове забезпечення єдиного податку. | Правове забезпечення сільськогосподарського податку. | Правове забезпечення податку на додану вартість. | Правове забезпечення податкової звітності. | Статус платників податків. | Правовий інститут податкової ставки. | Правове забезпечення акцизів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати