На головну

Професійні ризики і синдроми в соціальній роботі.

  1.  Специфіка НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  Cтруктура ПСИХОЛОГІЇ ВЕЛИКИЙ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ
  3.  II. Дисфункції бюрократії як соціальної групи
  4.  VIII. ПАТОЛОГІЧНІ синдроми, ВИЯВЛЕНІ У ХВОРОГО, ФОРМУЛИРОВКА КЛІНІЧНОГО ДИАГНОЗА, ОБГРУНТУВАННЯ
  5.  Аналіз соціальної структури кадрів.
  6.  Аргументуйте регіональні і муніципальні проблеми сучасної державної соціальної політики в Російській Федерації.
  7.  Аудиторські ризики.

Професійні стреси виникають:

-Коли Людина входить в нову проф. середу.

-Коли В робочому середовищі виникають конфлікти.

-Коли Змінюються вимоги до даної професії.

Особистісні стреси виникають:

-При Втрати або зміні соц. статусу

-При Втрати роботи.

Стрес відповідальності виникає при неможливості виконання своїх функцій.

Виділяють кілька видів психічної напруженості:

1. перцептивная - труднощі при сприйнятті

2. інтелектуальна - важко знайти рішення проблем

3. емоційна - негат.емоціі

4. вольова - важко опанувати ситуацією

5. мотиваційна - боротьба мотивів

Синдроми СР:

-з. кінцевої зупинки - вичерпаність проф. можливостей

-с.сострадательной втоми - байдужість до кл-ту

-з. емоції. згоряння - при емоції. перезагруженності при наданні допомоги: характеризується емоції. виснаженням, негативн. почуттями до кл-ту, низька самооцінка - коли не може допомогти

-з. зворотного трансферту перенос емоції. отнош. до кл-ту на близьких людей.

Якості, що протистоять стресу:самоконтроль, самооцінка, физич. тренованість, вміти переключатися, вміти керувати емоціями.

Деят-ть соц р-ка пов'язана з великим психологічним напруженням. Стресогенним факторами в проф соц роботі є постійна підвищена емоційне навантаження, необхідність діяти в непередбачуваній ситуації, невпевненість в кінцевому позитивному результаті своїх дій, підвищена відповідальність не тільки за свої дії, але і за дії інших, і, нарешті, почуття відчаю від неможливості допомогти своєму підопічному. Через високий рівень психол-й навантаження в проф деят-ти соц р-к схильний багатьом проф ризиків, часто призводить його до стресових ситуацій.

При характеристиці дезадаптаційних станів, що виникають у проф деят-ти спец-та по соц роботі, слід розрізняти синдром хронічної втоми (СХВ) і синдром «вигорання» (РЕВ). РЕВ включає три змістовних компонента цього стану: емоційне виснаження, деперсоналізацію, значно знизився рівень прагнення до особистісного зростання, мотивації досягнення. Умови праці соц р-ка характеризується психоемоційними особливостями, які мають виражену модальність: від ситуативної тривожності, занепокоєння і навіть відчаю в ситуаціях нерозв'язності проблем кл-та, до почуття радості, піднесеного рівня настрою.

Іншою особливістю умов праці є специ-Фіка його протікання, що визначається як ефект «залишкової деят-ти»: спец-т нерідко подумки, емоційно забарвлене продовжує перебувати в ситуації в період формального виходу з неї. Отже, соц робота як вид проф деят-ти вимагає від спец-та особливих знань, умінь і навичок, а також особистісних якостей, без яких здійснення соціальної підтримки практично неможливо.
 Професіоналізм соц р-ка характеризується наявністю у нього професійного покликання, глибокої мотивації до виконання праці в різних його модифікаціях, духовно-моральних якостей, схильності до роботи з людьми, соціально-генетичної схильності до роботи з людиною, професійної майстерності, об'єктивно-критичного ставлення до своєї деят-ти, професійних знань і професійних умінь, здатності все життя вчитися і домагатися самореалізації, проф гордості як соціально-психологічного стану особистості. Серед значущих якостей можна виділити такі, як гуманістична спрямованість особистості, особиста і соціальна відповідальність, емпатічность, стресостійкість. Отже, предметом нашого дослідження стали такі особистісні якості, як емпатія, конфліктність, емоційна стійкість.

Найважливішими завданнями психологічного супроводу на сьогоднішній день є розвиток активності суб'єкта, рефлексії процесу професіоналізації; корекція мотиваційної недостатності; формування навичок адаптивного поведінки, комунікативних копінг-ресурсів, що забезпечують конструктивні стратегії поведінки в подоланні професійно-особистісних криз; виділення факторів ризику формування СХУ і РЕВ і їх профілактика; формування умінь блокувати фактори, що викликають дезадаптаційних стану і професійно-особистісні деформації: розвиток психол-й компетентності, самоактуалізації особистості спец-та соц профілю.

  Використання активних методів навчання у викладанні соціальної роботи (тренінги, ділові та рольові ігри та ін.) |  Базові моделі соціальної політики. Соціальна держава в Росії.

 Навчальний рік |  Особистісні якості соц р-ка |  Соціальна нерівність і соціальна політика. |  Бідність як соціальна проблема. Боротьба з бідністю в сучасній Росії. |  Боротьба з бідністю |  Організаційно-правові форми соціального захисту населення в Росії. |  Соціальне партнерство як механізм соціального захисту населення. |  Організація діяльності органів соціального захисту населення. |  Процес і стан кліентства. |  Конструювання кліентства в різних моделях соціальної роботи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати