Головна

Відновлення БД: можливі причини відмов, механізм резервного копіювання, журнал транзакцій, створення контрольних точок.

  1.  I. Створення радянської судової системи
  2.  IV етап (з середини XX ст. По теперішній час) психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки
  3.  IV етап (з середини XX ст. По теперішній час) психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки
  4.  IV етап (з середини XX ст. По теперішній час) психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки
  5.  IV. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНЬ.
  6.  VII. Можливі заходи підтримки CОБСТВЕННІКАМ ПРИ ФІНАНСУВАННЯ капітального ремонту
  7.  XIV. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНЬ.

Відновлення БД - це процес повернення БД в коректне стан, втрачене в результаті збою або відмови системи.

Причини відмов:

1 Аварійне припинення роботи системи, викликане помилкою обладнання або програмного забезпечення, що призвела до руйнування оперативної пам'яті.

2 Відмова носіїв інформації.

3 Помилки прикладних програм - наприклад, логічні помилки в програмах, які отримують доступ до БД, що послужили причиною збоїв при виконанні деяких транзакцій.

4 Стихійні лиха.

5 Ненавмисне або навмисне руйнування даних користувачами системи або при зовнішньої атаці.

СУБД повинна підтримувати атомарность і тривалість транзакцій. При доступі до даних в рамках транзакції в оперативну пам'ять зчитуються блоки (сторінки). При модифікації даних зміни виробляються в цих блоках в оперативній пам'яті. Після внесення всіх необхідних змін блоки записуються на диск.

Якщо відмова системи стався між записом змін в блоки, розміщені в пам'яті, і вивантаженням цих блоків на диск, то менеджер відновлення повинен уточнити стан транзакцій, що виконувалися на момент відмови. Якщо транзакція вже видала команду завершення, то менеджер повинен її повторно виконати (redo).

Типова СУБД повинна мати такі функції відновлення:

 * Типова - не означає будь-яка, можуть бути СУБД без цих функцій або реалізовувати їх не в повному обсязі. * /

1 Механізм резервного копіювання (backup, dump). Цей механізм дозволяє створювати резервні копії БД і її журналу без необхідності зупиняти систему. / * Якщо є можливість зупинити систему чи ні потрібного механізму, то можна просто копіювати необхідні файли. * / Резервна копія використовується в разі пошкодження фізичного носія. В цьому випадку БД відновлюється (restore) з резервної копії в тому стані, в якому перебувала на момент створення копії, тобто всі зміни, що відбулися після, будуть втрачені. Резервне копіювання може виконуватися для БД в цілому або в інкрементного режимі. В останньому випадку в копію поміщаються зміни, що відбулися в БД з часу останнього резервного копіювання. Існує можливість створювати резервні копії не цілою БД, а окремих таблиць.

2 Журнал (log). Журнал - окремий файл, який містить інформацію про хід виконання транзакцій в БД. Для кожної операції, виконаної в БД, журнал може містити наступну інформацію:

а) ідентифікатор транзакції;

б) тип запису: початок транзакції, операція вставки, видалення, модифікації, скасування транзакції або її фіксація;

в) ідентифікатор елемента даних, залученого в операцію;

г) копію елемента даних до початку операції

д) копію елемента даних після закінчення операції

е) службову інформацію, наприклад, покажчики на наступну і попередню операції цієї транзакції.

3 Створення контрольних точок (checkpoint). Поміщається в журнал інформація призначена для використання в процесі відновлення системи після відмови. Одне з основних труднощів в цій схемі полягає в тому, що, коли відбувається відмова, може бути відсутнім будь-яка інформація про те, наскільки далеко назад слід відкотитися в файлі журналу, що б почати повторне виконання завершених транзакцій. Для обмеження повторного виконання транзакцій використовуються контрольні точки.

Контрольна точка - це запис в журналі транзакцій, що означає момент синхронізації між журналом і БД, тобто це момент, коли всі блоки БД з оперативної пам'яті записуються на диск.

Журнали БД мають тенденцію до швидкого збільшення розмірів, тому виникає необхідність їх зрізання. З точки зору можливості відновлення, усічення може бути вироблено до останньої контрольної точки. Однак, журнали можуть використовуватися не тільки для цілей відновлення, але наприклад, для відстеження звернень до БД і зміни інформації, їх авторизації. В цьому випадку усічення журналу до створення його резервної копії призводить до втрати інформації.

  Оптимістичні технології управління транзакціями. |  Методи відновлення БД: відновлення з резервної копії, метод «redo», метод тіньових сторінок.

 Алгоритми виконання з'єднання: по блоках з'єднання, удосконалення алгоритму поблочного з'єднання, з'єднання за індексом. |  Алгоритм з'єднання злиттям. |  Алгоритми виконання операцій з множинами, проекції, зовнішнього з'єднання. |  Два підходу до обчислення виразів при обробці запитів. |  Види оптимізаторів: ітеративний, заснований на цінах і евристичний. |  Поняття транзакції. Властивості ACID транзакцій. |  Аномалії паралельних транзакцій: втрачене оновлення, залежність від нефіксованих результатів, неузгоджена обробка. |  Блокування як механізм управління паралельними транзакціями: поняття блокування, зберігання блокувань, види блокувань. |  Поняття протоколу. Двофазний протокол. |  Використання методу тимчасових відміток для управління паралельними транзакціями. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати