На головну

Особливості реалізації технології соціальної профілактики.

  1.  Специфіка НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  Cтруктура ПСИХОЛОГІЇ ВЕЛИКИЙ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ
  3.  I. Особливості фразеологізмів.
  4.  II. Дисфункції бюрократії як соціальної групи
  5.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  6.  IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ стимулом для МЕНЕДЖЕРІВ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ
  7.  T- критерій Стьюдента і особливості його використання для залежних і незалежних вибірок.

Технологія соц. профілактики одна з найперспективніших, але і в той же вр. ресурсномістких. Термін «проф-ка» прийшов з медицини і означає запобігання.

Соціальна профілактика (попередження, превенція) - діяльність щодо попередження соціальної проблеми, соціального відхилення або утримування їх на соціально толерантному рівні за допомогою усунення або нейтралізації породжують причин. Профілактика спрямована на запобігання можливих физич-их, психол-їх, соціокульт-их колізій у окремих індивідів і «груп ризику»; збереження, підтримку і захист норм рівня життя і здоров'я людей; сприяння їм у досягненні поставлених цілей і розкритті їх внутрішніх потенціалів.

Поняття соціальної профілактики можна застосовувати щодо будь-яких соц. проблем.

ПРОФІЛАКТИКА:

первинна профілактика (спрямована на усунення несприятливих факторів, що викликають конкретне явище, а також підвищення стійкості особистості до впливу цих факторів) - використання психологічних, педагогічних, соціальних, економічних методів - це комплексна профілактика, реалізується через ЗМІ, субкультуру і микросоциум.

Мета первинної профілактики - формування уявлень про соціальний здоров'я; про норму і способи досягнення цієї норми.

Первинна профілактика: створення соц. підтримують систем, навчальних програм, формування функціональних соц. інститутів (щоб усі інститути функціонували) (природна допомога - друзі, спец. Організації - волонтери, соц. агенства)

вторинна профілактика (раннє виявлення і реабілітація нервово-психічних порушень і робота з «групою ризику») - спрямована на попередження подальшого розвитку соц. хвороб. Теж масова (завдання - а звести їх до мінімуму) - інформування про проблеми та способи вирішення; здійснюється щодо тих осіб, які безпосередньо зіткнулися з даною проблемою - індивід. Хар-р (конкр. Вар-ти роботи з конкр. Клієнтом). Показує як можна дезадаптірующімі. Пробл. Замінити на адаптовану, дисфункція. до функцін.

третинна профілактика (вирішує спеціальні завдання, як лікування нервово-психічних розладів, що супроводжують порушеннями поведінки, спрямована на попередження рецидивів у осіб з уже сформованим девіантною поведінкою) - її можливості набагато нижче; Потрібен індивідуальний підхід; спрямована на допомогу окремої особистості (псіхоемоціо., соц.-психол., соц.-екон.) - тренінги, псіхотерапмя, навчальні технології, формування мережі соц. підтримки.

Виділяють 3 рівні соц-ой профілактики:

1.общесоціальний рівень (загальна профілактика) передбачає діяльність гос-ва, т-ва, їх інститутів, спрямовану на розв'язання суперечностей в області економікікі, соціального життя, в морально-духовній сфері. (ФЗ «Про основи системи проф-ки бездоглядності та правопорушень неповнолітніх»);

2. Спеціальний рівень складається в цілеспрямованому впливі на негативні фактори, пов'язані з окремими видами відхилень або проблем. Усунення причин цих відхилень осущ-ся в деят-ти соотв-щих суб'єктів, для кіт. профілактична функція явл-ся професійної;

3. Індивідуальний рівень (індивідуальна профілактика) - профілактична діяльність щодо конкретних осіб, поведінка кіт. має риси відхилення або проблемності. У соц-ой профілактики потребує все населення і перш за все особи, що входять до групи ризику.

  Історичні проблеми становлення і розвитку соціальної роботи в Росії. |  Історичні проблеми становлення і розвитку соціальної роботи за кордоном

 Соціальна робота як феномен сучасного світу |  Особливості реалізації технології соціальної діагностики. |  Соціальна опіка. |  Економічні основи соціальної роботи. |  Соціальна експертиза. |  Проблема НОТ в соціальній роботі. |  Основні форми технологій соціальної роботи в системі охорони здоров'я |  Системно-екологічна модель соціальної роботи. |  Основні форми технологій соціальної роботи в освітній системі. |  Соціальна політика, соціальна безпека і соціальна робота. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати