На головну

II. Формування та затвердження відомчої цільової програми

  1.  II з'їзд РСДРП. Прийняття програми і статуту. Виникнення більшовизму.
  2.  II З'їзд Рад. Формування органів радянської влади. Доля установчих зборів.
  3.  III. Реалізація та контроль за ходом виконання відомчої цільової програми
  4.  IX. Реформування судових органів в 1950-і рр.
  5.  Актуалізація та інформування.
  6.  АЛГОРИТМИ на графі ТА ЇХ ПРОЛОГ ПРОГРАМИ

14. Рішення про розробку цільової програми відомства приймається керівником суб'єкта бюджетного планування.

15. Головний розпорядник коштів федерального бюджету відповідно до порядку, що затверджується суб'єктом бюджетного планування:

а) розробляє проекти цільових програм відомства;

б) забезпечує реалізацію цільових програм відомства і їх фінансування;

в) формує і представляє суб'єкту бюджетного планування звітність про реалізацію цільових програм відомства.

16. Розроблений проект відомчої цільової програми направляється суб'єктом бюджетного планування одночасно в Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації і Міністерство фінансів Російської Федерації.

На матеріалах, що подаються разом з проектом цільової програми відомства, повинні містити обґрунтування потреби в разі потреби в додаткових витратах на її реалізацію.

17. Експертизу проекту цільової програми відомства, а для аналітичної програми відомства - експертизу цільових індикаторів, статей і величини витрат здійснюють у встановленій сфері діяльності Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації і Міністерство фінансів Російської Федерації протягом 3 тижнів з дати надходження проекту відповідної програми.

У висновку експертизи встановлюється відповідність проекту відомчої цільової програми висунутим до неї вимогам, передбаченим цим Положенням.

18. Результати експертизи проектів відомчих цільових програм направляються Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації і Міністерством фінансів Російської Федерації суб'єктам бюджетного планування. При цьому результати експертизи проектів цільових програм відомств, пропонованих до фінансування (повністю або частково) з бюджету прийнятих зобов'язань, направляються Міністерством фінансів Російської Федерації в Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федераціїдля врахування при підготовці проекту переліку таких програм.

19. розбіжності з питань ресурсного забезпечення цільової програми відомства можуть бути винесені суб'єктом бюджетного планування на розгляд Урядової комісії по бюджетні проектування в майбутньому році і на середньострокову перспективу.

Розбіжності за програмними цілями і індикаторами цільової програми відомства можуть бути винесені суб'єктом бюджетного планування на розгляд Урядової комісії з підвищення результативності бюджетних витрат.

20. Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації за участю Міністерства фінансів Російської Федерації формує проект переліку цільових програм відомств, пропонованих до фінансування (повністю або частково) з бюджету прийнятих зобов'язань і отримали позитивні висновки експертиз, упорядкованого з урахуванням вкладу цих програм в реалізацію пріоритетних напрямків політики Уряду Російської Федерації. Формування зазначеного переліку здійснюється виходячи із загального обсягу прийнятих зобов'язань за цільовими програмами відомств з урахуванням граничного обсягу видатків інвестиційного характеру.

Проект зазначеного переліку розглядається і схвалюється Урядовою комісією з бюджетні проектування в майбутньому році і на середньострокову перспективу.

21. Суб'єкт бюджетного планування має право затвердити:

а) цільову програму відомства, намічену до фінансування з бюджету діючих зобов'язань, - після отримання позитивних висновків експертизи Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації і Міністерства фінансів Російської Федерації;

б) цільову програму відомства, пропоновану до фінансування (повністю або частково) з бюджету прийнятих зобов'язань, - після схвалення Урядовою комісією з бюджетні проектування в майбутньому році і на середньострокову перспективу переліку таких програм, якщо дана програма включена в його склад.

22. Цільові програми відомства затверджуються на строк до 3 років наказом керівника суб'єкта бюджетного планування, який встановлює посадова особа, відповідальна за її реалізацію.

23. Затвердженої цільовій програмі відомства за погодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації може присвоюватися код бюджетної класифікації після включення її Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації в реєстр цільових програм відомств.

24. Затверджена цільова програма відомства може відображатися окремим рядком у федеральному законі про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік.

25. Суб'єкт бюджетного планування та Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації організують розміщення в мережі Інтернет тексту затвердженої цільової програми відомства.

26. У разі якщо цільова програма відомства отримала негативний висновок експертизи Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації або Міністерства фінансів Російської Федерації, а також якщо вона не включена в схвалений Урядовою комісією з бюджетні проектування в майбутньому році і на середньострокову перспективу перелік цільових програм відомств, пропонованих до фінансування (повністю або частково) з бюджету прийнятих зобов'язань, суб'єкт бюджетного планування має право реалізовувати таку програму в формі аналітичної програми відомства.

Аналітична програма відомства відбивається в доповіді про результати та основні напрямки діяльності суб'єкта бюджетного планування, яке затверджується суб'єктом бюджетного планування.

27. Уточнення параметрів цільових програм відомств, в тому числі цільових індикаторів, здійснюється в порядку, встановленому для затвердження цих програм.

28. Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації, Міністерство фінансів Російської Федерації і суб'єкти бюджетного планування має право звернутися в Урядову комісію з бюджетні проектування в майбутньому році і на середньострокову перспективу з пропозиціями про припинення реалізації цільових програм відомств.

29. У разі дострокового припинення реалізації цільової програми відомства Міністерство фінансів Російської Федерації представляє в Урядову комісію з бюджетні проектування в майбутньому році і на середньострокову перспективу і по її рішенню - в Уряд Російської Федерації розрахунки по скороченню бюджету суб'єкта бюджетного планування за рахунок виключення з нього коштів , раніше виділених на реалізацію даної програми при розподілі бюджетів прийнятих зобов'язань.

30. Припинення реалізації цільових програм відомств здійснюється в рамках формування перспективного фінансового плану і проекту федерального бюджету на черговий фінансовий рік.

  Витрати федеральних цільових програм не можуть бути включені в проекти цільових програм відомств. |  III. Реалізація та контроль за ходом виконання відомчої цільової програми

 базові послуги |  Програмний підхід як інструмент державного управління. |  Управління державними програмами. |  Дайте характеристику наступних моделей програмного підходу: PPBS, MBO, ZBB, GPRA. |  GPRA. Досвід за кордоном. |  Нідерланди |  Великобританія |  Нова Зеландія |  Основні види державних програм. |  Проведіть порівняльний аналіз ФЦП і ВЦП. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати