Головна

базові послуги

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  III. Експлуатація багатоквартирного будинку та суміжні послуги
  3.  Базові та основні принципи
  4.  Базові ідеї, методологічні засади, основні проблеми менеджменту та історичні тенденції його розвитку.
  5.  Базові інформаційні служби Інтернет.
  6.  Базові категорії та концепції фінансового менеджменту
  7.  Базові категорії.

В рамках напряму «Впровадження бюджетування орієнтованого на результат» стандартними послугами є:

§ вироблення спільно з Замовником моделі результативного бюджетування, найбільш підходящою для території, що склалася в регіоні (муніципальному освіті) системи управління, наявних ресурсів, завдань, які ставить перед собою Замовник (приблизний термін реалізації - 1-2 тижні);

§ формування пакету проектів нормативних правових актів, що закріплюють ключові елементи результативного бюджетування (розробка, подання та узгодження проектів НПА (приблизний термін реалізації - 2-4 місяці);

§ проведення тренінгів (проектних семінарів) для органів виконавчої влади по розробці відомчих цільових програм і (або) довгострокових цільових програм, доповідей про результати та основні напрямки діяльності, підготовці державних (муніципальних) завдань, формування реєстру видаткових зобов'язань і складання обгрунтувань бюджетних асигнувань (приблизний термін реалізації - 3-5 днів на одну групу учасників);

§ проведення експертизи відомчих цільових програм (довгострокових цільових програм), доповідей про результати та основні напрямки діяльності (ДРОНД), державних (муніципальних) завдань, обгрунтувань бюджетних асигнувань, підготовлених органами виконавчої влади (приблизний термін реалізації - від 2-3 днів на кожен документ );

§ проведення діагностики існуючої моделі бюджетного процесу з метою формування рекомендацій щодо впровадження БОР (приблизний термін реалізації - 3-4 тижні);

§ підготовка комплексного плану впровадження БОР в регіоні або муніципальній освіті (приблизний термін реалізації - 2-3 тижні без урахування часу на проведення діагностики бюджетного процесу);

§ підтримка органів влади, що складають відомчі цільові програми і (або) довгострокові цільові програми (консультаційна, допомога в підготовці цільових програм, ДРОНДов, обгрунтувань бюджетних асигнувань)

§ комплексна консультаційна підтримка впровадження бюджетування орієнтованого на результат в регіоні або муніципальній освіті (моніторинг, консультації по проведенню окремих заходів і т.д.).

Як правило, комплексне впровадження БОР передбачає паралельну реалізацію наступних проектів:

1. виділення і опис бюджетних послуг як облікових одиниць >>>

2. Використання результативного управління >>>

  актуальність |  Програмний підхід як інструмент державного управління.

 Які основні ознаки державно-приватного партнерства? |  Взаємовідносини сторін ДПП зафіксовані договорами, контрактами і т.д. |  Області застосування державно-приватного партнерства |  Концесійні угоди. |  Чому ДПП не отримало великого поширення в РФ? Хто «винен»: держава чи бізнес? |  Які форми ДПП мають найбільш серйозний потенціал зростання в нашій країні і чому? |  Особливості правового статусу |  Приклади |  держкорпорації |  БОР в системі державного управління. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати