Головна

системи програмування

  1.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  2.  I. Можливість програмування і контролю, сформованість довільних дій.
  3.  I. Створення радянської судової системи
  4.  II-е покоління систем рухомого зв'язку - цифрові системи
  5.  III.1.1 Загальний опис банківської системи
  6.  P Попередньо напружені стрижні і складові елементи системи груп В і С
  7.  VIII. ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

До цієї категорії відносяться системні програми, призначені для розробки програмного забезпечення:

· Асемблери - комп'ютерні програми, які здійснюють перетворення програми в формі вихідного тексту на мові асемблера в машинні команди у вигляді об'єктного коду.

· Транслятори - програми або технічні засоби, що виконує трансляцію програми.

· Компілятори - Програми, що переводять текст програми на мові високого рівня, в еквівалентну програму на машинній мові.

· Інтерпретатори - Програми (іноді апаратні засоби), що аналізують команди або оператори програми і тут же виконують їх

· Компоновщики (редактори зв'язків) - програми, які виробляють компоновку - приймають на вхід один або кілька об'єктних модулів і збирають по ним здійсненний модуль.

· Препроцесори вихідних текстів - це комп'ютерні програми, які беруть дані на вході, і видають дані, призначені для входу іншої програми, наприклад, такий, як компілятор

· Отладчик (debugger) - є модулем середовища розробки або окремим додатком, призначеним для пошуку помилок у програмі.

· Текстові редактори - комп'ютерні програми, призначені для створення і зміни текстових файлів, а також їх перегляду на екрані, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту і т. П.

· Спеціалізовані редактори вихідних текстів - текстові редактори для створення і редагування вихідного коду програм. Спеціалізований редактор вихідних текстів може бути окремим додатком, або бути вбудований в інтегроване середовище розробки (IDE).

· Бібліотеки підпрограм - збірники підпрограм або об'єктів, які використовуються для розробки програмного забезпечення.

· Редактори графічного інтерфейсу Завантаження операційної системи |  Класифікація СУБД за способом доступу до БД

 Фізична структура диска |  Логічна структура диска |  Пристрої введення / виведення |  фізична структура |  Адресація дискового простору в BIOS |  логічна структура |  файлові системи |  форматування |  Тома в UNIX-подібних операційних системах |  Тома в ОС сімейства Windows NT |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати