На головну

Поняття про асортимент видів і сортів товарів.

  1. Аналіз обсягу й асортименту продукції
  2. Біосфера. Структура біосфери. Поняття про ноосферу. Вчення Вернадського.
  3. Г) один із видів виробничих ресурсів.
  4. Гідравлічні втрати напору( загальні поняття). Еквівалентна довжина.
  5. Громадські організації та рухи: поняття, типологія і функції
  6. Джерела господарського права, поняття та види.
  7. Еволюція поняття «матерія». Філософські концепції простору й часу

Асортимент товарів - це сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних за певною ознакою.

Він поділяється на промисловий і торгівельний. Промисловий асортимент - це номенклатура продукції, яка випускається виробником. Торгівельний асортимент - це номенклатура товарів, які знаходяться в сфері обертання на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі.

Фактори які впливають на формування асортименту: попит, виробництво, асортиментний профіль магазину, стан матеріально-технічної бази магазину.

Асортимент характеризується такими показниками:

Структура асортименту - це кількісне відношення товарних груп, підгруп, видів, різновидів і найменувань окремих товарів в загальному наборі товарів.

Широта асортименту характеризуються числом найменувань, видів або різновидів товарів, які входять до асортименту.

Повнота асотименту - це кількість видів, різновидів і найменувань товарів в групі однорідної продукції.

Стійкість асортименту - це показник, який характеризує коливання його повноти та широти протягом визначеного проміжку часу.

Ступінь відновлення асортименту характеризує частину знов потрапивших товарів в оборот в їх загальному асортименті.

Асортимент - (від фр. assortiment) - комплект, сукупність сортів. Однак у сучасній торговельній практиці поняття "асортимент" набуло більш широкого змісту, ніж проста сукупність сортів. Під асортиментом товарів розуміють перелік, номенклатуру товарів, їх різновидів, сортів тощо, об'єднаних або поєднаних за певною ознакою. Основні ознаки класифікації асортименту товарів подано на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Ознаки класифікації асортименту товарів [2, 434]

Розрізняють виробничий і торговий асортимент.

Виробничим асортиментом називають номенклатуру товарів, що випускаються промисловими і сільськогосподарськими підприємствами чи іншими виробниками. Підприємства, що виробляють товари, спеціалізуються на випуску вузького асортименту товарів, що дозволяє їм упроваджувати передову технологію виробництва, вдосконалювати асортимент товарів, поліпшувати їх якість. У роздрібній торговельній мережі повинен бути представлений торговий (широкий) асортимент товарів, який включає асортимент товарів, що випускаються багатьма підприємствами. Тому виникає необхідність перетворення виробничого асортименту в торговий, тобто підсортування товарів з урахуванням вимог торгівлі. Таке підсортування, або перетворення виробничого асортименту в торговий, здійснюється в різних каналах товаропросування. Так, по товарах простого асортименту, до яких належить більшість продовольчих товарів та деякі непродовольчі товари, перетворення виробничого асортименту в торговий здійснюється безпосередньо в роздрібній торговельній мережі. Однак основна маса товарів складного асортименту підлягає підсортуванню переважно на підприємствах оптової торгівлі.

Увесь асортимент товарів народного споживання поділяється на дві товарні галузі: продовольчі і непродовольчі товари, які, своєю чергою, поділяються на товарні групи, до складу яких входять товари, об'єднані за однорідністю сировини (молоко і молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, тканини, вироби зі шкіри), споживчим призначенням (дієтичні продукти, галантерея, спорттовари) тощо.

Товарні групи діляться на товарні підгрупи, в склад яких входять однорідні за ознакою спільності виробничого походження товари. Наприклад, товарна група взуття ділиться на підгрупи шкіряного, текстильного, валяного і гумового взуття; група посуду складається з підгруп металевого, скляного і фарфоро-фаянсового посуду.

Кожна підгрупа складається з товарів різних видів. Під видом товару розуміють однакові товари різноманітного призначення (верхній одяг - чоловічий, жіночий, дитячий; меблі - для вітальні, спальні тощо). Усередині кожного виду товари можуть відрізнятися один від другого за особливими ознаками (артикулами, сортами тощо), тобто поділяються на окремі різновиди.

З урахуванням поділу товарів на групи, підгрупи та види заведено виділяти груповий і внутрішньогруповий (розгорнутий) асортимент товарів. Груповий асортимент - це перелік товарних груп, включених у номенклатуру. Внутрішньогруповий (розгорнутий) асортимент - це деталізація групового асортименту за конкретними видами і різновидами товарів. Ці два поняття, у свою чергу, тісно пов'язані з поняттям ширини і глибини асортименту. При цьому ширина асортименту товарів визначається кількістю товарних груп і найменувань, а глибина - кількістю різновидів товарів.

В асортименті продовольчих і непродовольчих товарів розрізняють товари простого і складного асортименту. До товарів простого асортименту відносять товари, що складаються з невеликої кількості видів чи сортів (цукор, овочі, сіль, віконне скло, господарське мило і т. д.). Товари, що в межах одного виду мають свою внутрішню класифікацію за різними ознаками (фасон, розмір, забарвлення тощо), належать до товарів складного асортименту (кондитерські вироби, взуття, одяг тощо).

Під видом товару розуміють однакові товари різноманітного призначення (верхній одяг - чоловічий, жіночий, дитячий; меблі - для вітальні, спальні тощо). Усередині кожного виду товари можуть відрізнятися один від другого за особливими ознаками (артикулами, сортами тощо), тобто поділяються на окремі різновиди.

З урахуванням поділу товарів на групи, підгрупи та види заведено виділяти груповий і внутрішньогруповий (розгорнутий) асортимент товарів. Груповий асортимент - це перелік товарних груп, включених у номенклатуру. Внутрішньогруповий (розгорнутий) асортимент - це деталізація групового асортименту за конкретними видами і різновидами товарів. Ці два поняття, у свою чергу, тісно пов'язані з поняттям ширини і глибини асортименту. При цьому ширина асортименту товарів визначається кількістю товарних груп і найменувань, а глибина - кількістю різновидів товарів.

СОРТ, -. 1. Категорія, розряд якого-небудь товару щодо його якості. // Різновид предмета, товару, виробу однакового матеріалу, однієї виробки і т. ін.Базисний сорт - сорт товару, який розглядається у контракті як стандартний і використовується як база для порівняння. Перший сорт:а) найкращий, найвищої якості; б) дуже добре, якнайкраще. 2. Культурні рослини, що відрізняються від інших рослин цього самого виду певними біологічними й господарськими властивостями.

Асортимент товарів - це сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних за певною ознакою.

Він поділяється за характеристикою товарів на промисловий і торгівельний. Промисловий асортимент - це номенклатура продукції, яка випускається виробником. Торгівельний асортимент - це номенклатура товарів, які знаходяться на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі.

Фактори які впливають на формування асортименту: попит, виробництво, асортиментний профіль магазину, стан матеріально-технічної бази магазину.

Асортимент характеризується такими показниками:

Структура - це кількісне відношення товарних груп, видів і найменувань окремих товарів в загальному наборі товарів.

Широта - це число найменувань, видів або різновидів товарів, які входять до асортименту.

Повнота - це кількість видів, різновидів і найменувань товарів в групі однорідної продукції.

Стійкість - це показник, який характеризує коливання повноти та широти протягом визначеного проміжку часу.

Ступінь відновлення асортименту характеризує частину знов потрапивших в оборот товарів в їх загальному асортименті.

5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Для обліку господарських засобів і джерел їх утворення та відображення господарських операцій використовуються бухгалтерські рахунки. Перелік бухгалтерських рахунків називається Планом рахунків. Рахунок являє собою таблицю, ліва частина якої називається Дебет, а права - Кредіт. Рахунки бувають 3 типів:

- Активні рахунки використовуються для обліку господарських засобів (І, ІІ, ІІІ, VІІІ, ІX класи).

- Пасивні рахунки використовуються для обліку джерел господарських засобів (ІV, V, VІ, VІІ класи).

- Активно-пасивні рахунки використовуються для обліку і господарських засобів і їх джерел.

В активно-пасивних рахунках сальдо відображається і по дебету і по кредіту одночасно і називається "розвернуте сальдо".

Подвійний запис - це принцип подвійного відображення господарських операцій на рахунках, що спричиняє рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

Завдяки подвійному відображенню всіх господарських процесів підприємства (один раз - по дебету одного рахунка, другий раз - по кредіту іншогорахунка) зберігається рівність між активом і пасивом баланса.

 Договір лізингу незалежно від терміну його дії укладається в письмовій формі. | Проаналізувати виконання товарообігу та продуктивності праці підприємств об'єднання "Супермаркет" за перший квартал.

БІЛЕТ № 13 10 | БІЛЕТ № 14 12 | БІЛЕТ № 15 5 | БІЛЕТ № 16 6 | БІЛЕТ № 17 4 | БІЛЕТ № 18 | БІЛЕТ № 19 2 | БІЛЕТ № 20 1 | Біржі це | Суть реклами як ефективного інструмента маркетингової комунікації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати