На головну

Особливості спадкування за законом і за заповітом.

  1.  I. Особливості фразеологізмів.
  2.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  3.  IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ стимулом для МЕНЕДЖЕРІВ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ
  4.  T- критерій Стьюдента і особливості його використання для залежних і незалежних вибірок.
  5.  Аварійні світильники: призначення і особливості
  6.  Анатомо-фізіологічні особливості організму, що росте. Основні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків
  7.  архітектурні особливості

Спадкування - це перехід майна, що належить померлому громадянинові (спадкодавцеві), до інших осіб (спадкоємців).

Спадкування може здійснюватися за законом і за заповітом.

У разі, якщо немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом, або жоден із спадкоємців не прийняв спадщини, або всі спадкоємці позбавлені заповідачем спадщини, майно померлого за правом спадкоємства переходить до держави.

Спадкоємець повинен прийняти спадщину для його придбання. Прийняття спадщини - одностороння угода, спрямована на придбання спадщини. Заява про прийняття спадщини подається в шестимісячний строк з дня відкриття спадщини в письмовій формі нотаріуса або в консульських установ за місцем відкриття спадщини.

Зазначений строк для прийняття спадщини може бути продовжений в судовому порядку, якщо будуть визнані причини пропуску строку поважними.

Спадкування за законом

Спадкування за законом - перехід майна, що належить померлому громадянинові, до осіб, зазначених у законі. Воно настає, якщо спадкодавець не залишив заповіту, або складений ним заповіт повністю або частково визнано недійсним.

1-а черга: діти, дружина і батьки спадкодавця;

2-а черга: повнорідні та неповнорідні брати і сестри спадкодавця, його дідусь і бабуся як з боку батька, так і з боку матері;

3-тя черга: повнорідні та неповнорідні брати і сестри батьків спадкодавця (дядька й тітки спадкодавця);

4-а черга: прадідусі і прабабусі спадкодавця;

5-а черга: діти рідних племінників і племінниць спадкодавця (двоюрідні онуки та онучки) і рідні брати і сестри його дідусів і бабусь (двоюрідні дідусі та бабусі);

6-а черга: діти двоюрідних онуків та онучок спадкодавця (двоюрідні правнуки та правнучки), діти його двоюрідних братів і сестер (двоюрідні племінники і племінниці) і діти його двоюрідних дідусів і бабусь (двоюрідні дядьки і тітки);

7-а черга: пасинки, падчерки, вітчим і мачуха спадкодавця;

8-а черга: непрацездатні утриманці спадкодавця.

Спадкування за заповітом

Заповіт - розпорядження громадянина своїм майном на випадок смерті.

Одним з основних відмінних нині діючих положень про спадкування є пріоритет такої підстави спадкування, як спадкування за заповітом.

Спадкоємцями за заповітом можуть бути:

фізичні особи, що входять до кола спадкоємців за законом;

фізичні особи, які не входять до кола спадкоємців за законом;

юридичні особи;

Російська Федерація і суб'єкти Російської Федерації;

муніципальні освіти;

іноземні держави;

міжнародні організації.

Право на обов'язкову частку у спадщині

Можливість заповідати належне спадкодавцеві майно обмежена правилами про обов'язкову частку у спадщині. Законом передбачено коло осіб, які не можуть бути повністю позбавлені заповідачем права на спадок і закликаються до спадкування незалежно від змісту заповіту (обов'язкові спадкоємці).

Закон обмежив свободу заповіту для матеріального забезпечення окремих категорій осіб, які потребують особливого захисту в силу їх віку або стану здоров'я. Встановлено наступний коло осіб, які не можуть бути повністю позбавлені спадщини та спадкують ту частку в майні незалежно від змісту заповіту - "обов'язкову частку":

1) неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця;

2) непрацездатного чоловік;

3) батьки (усиновлювачі);

4) утриманці померлого, які успадковують незалежно від змісту заповіту не менше половини частки, яка належала б кожному з них при спадкуванні за законом (обов'язкова частка).

При визначенні розміру обов'язкової частки враховується вартість спадкового майна (спадкової маси), включаючи і предмети домашньої обстановки та вжитку.

Громадяни, які не мають права спадкування, не призиваються і до спадкоємства обов'язкової частки, оскільки спадкування обов'язкової частки є спадкуванням за законом.

Продовження терміну для прийняття спадщини

Після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини видається спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину. При спадкуванні як за законом, так і за заповітом, свідоцтво може бути видано раніше як через шість місяців з дня відкриття спадщини, якщо в нотаріальній конторі є дані про те, що, крім осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, інших спадкоємців немає. Шестимісячний термін для прийняття спадщини може бути продовжений судом, якщо він визнає причини пропуску строку поважними.

Спадщина може бути прийнято після закінчення зазначеного терміну і без звернення до суду за умови згоди на це всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину. У цих випадках спадкоємцю, який пропустив строк для прийняття спадщини, передається лише та частина належної йому майна, прийнятого іншими спадкоємцями або перейшло до держави, яка збереглася в натурі, а також кошти, виручені від реалізації решти належного йому майна.

Питання про продовження строку для прийняття спадщини розглядається в судовому порядку в тих випадках, коли прийняли спадщину спадкоємці не дають згоди на включення до складу спадкоємців спадкоємця, який пропустив строк; коли немає інших спадкоємців або всі спадкоємці, крім позивача, відмовилися від спадщини і спадок перейшло до держави. Підстави (способи) припинення права власності. |  Поняття і джерела трудового права.

 Марксистська концепція походження держави |  Теорії походження права. |  Підстави виникнення правовідносин (юридичні факти). Види юридичних фактів. |  Види юридичної відповідальності |  Судова влада та принципи судоустрою в РФ. |  Основи конституційного ладу. Права і свободи людини і громадянина. |  Предмет цивільного права. Поняття правоздатності та дієздатності фізичних осіб. |  Суб'єкти цивільних правовідносин. |  Способи забезпечення виконання зобов'язань. |  Поняття права власності. Підстави (способи) набуття права власності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати