На головну

Порядок виклику і допиту свідків і потерпілих слідчим.

  1. II. Исходные данные и порядок выполнения курсовой работы
  2. III. Порядок сдачи экзамена
  3. III. Порядок формирования данных Отчета
  4. IV. Порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
  5. IX. Порядок расторжения контракта
  6. А) общественный порядок и безопасность движения и эксплуатации транспорта;
  7. Административный порядок защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов

Про провадження слідчої (розшукової) дії учасники кримінального провадження, які беруть у ній участь, інформуються шляхом їх виклику або запрошення слідчим, прокурором. Зі змісту ч. 2 ст. 133 нового КПК України випливають дві підстави для виклику учасника кримінального

провадження для участі у слідчій (розшуковій) дії: 1) наявність у слідчого, прокурора достатніх підстав вважати, що особа може дати показання, які мають значення для кримінального провадження; 2) обов'язковість участі особи у слідчій (розшуковій) дії.

За першою підставою може бути викликана будь-яка особа, у тому числі й малолітня та неповнолітня, яка може дати в якості свідка, потерпілого показання, що мають значення для кримінального провадження (ст. ст. 224 і 226 нового КПК України), а також особа, у тому

числі й неповнолітня, якій повідомлено про підозру або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 42 і ст. ст. 224 і 226 нового КПК України). З огляду на норму ч. 1 ст. 95 нового КПК України, показання свідка, потерпілого, підозрюваного можуть бути одержані виключно під час допиту, у тому числі й у режимі відеоконференції (ст. 232 нового КПК України).

За другою підставою виклику для участі у проведенні слідчої (розшукової) дії підлягають:

1) захисник - для участі у допиті та інших слідчих (розшукових) діях, які проводяться за участю підозрюваного, у випадках, коли участь захисника у кримінальному провадженні є

обов'язковою або він залучається для проведення окремої невідкладної слідчої (розшукової) дії (ч. 5 ст. 46, ст. ст. 52, 53, 490 і 507 нового КПК України);Права та обов'язки спеціаліста | Стаття 224. Допит

Стаття 170. Підстави для арешту майна | Приводи і підстави для початку досудового розслідування. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. | Підслідність органів досудового розслідування: поняття, види, характеристика. | Доручення слідчого оперативному підрозділу. | Здійснення досудового розслідування слідчою групою. Міжнародна слідча група. | Стаття 219. Строки досудового розслідування | Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування | Підстави та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. | Поняття та види слідчих(розшукових) дій. Загальні вимоги до їх проведення. | Участь спеціаліста в проведенні слідчих(розшукових) дій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати