Головна

Класифікація доказів та їх джерел.

  1. Будова і класифікація овочів
  2. Будова і класифікація фруктів
  3. Види аудиторських доказів та їх характеристика
  4. Види економічного аналізу, їх класифікація
  5. Визнання доказів недопустимими (Ст. 89 КПК).
  6. Джерела отримання аудиторських доказів та предявлення до них вимоги.
  7. Збирання доказів (Ст. 93).

Стаття 84. Докази

1. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

2. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 95. Показання

1. Показання - це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.

1. Показаннями з чужих слів є висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

2. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Стаття 99. Документи

1. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

2. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати:

1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні);

2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

3) складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії;

4) висновки ревізій та акти перевірок.

Стаття 101. Висновок експерта

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.Процес доказування в кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок доказування. | Свідки та їх показання в кримінальному процесі.

Слідчий суддя. | Прокурор, його функції та повноваження в кримінальному процесі. | Слідчий, його повноваження. | Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. | Підстави для відводу судді, прокурора, слідчого і порядок його здійснення. | Підозрюваний: поняття, права та обов'язки. 31. Обвинувачений: поняття, права та обов'язки. | Потерпілий: поняття, права та обов'язки. | Захисник. Його права та обов'язки. | Цивільний позивач і цивільний відповідач: поняття, права та обов'язки. | Поняття доказів та їх джерел. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати