Головна

Питання 77 особливості правового режиму земель транспорту.

  1.  I. Особливості фразеологізмів.
  2.  I. Перші декрети із земельного питання
  3.  II. Нормативно-правове регулювання земельних відносин в роки громадянської війни
  4.  III. Земельний кодекс РРФСР 1922 р
  5.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  6.  IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ стимулом для МЕНЕДЖЕРІВ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ
  7.  T- критерій Стьюдента і особливості його використання для залежних і незалежних вибірок.

Землями транспорту визнаються землі, які використовуються або призначені для забезпечення діяльності організацій та (або) експлуатації об'єктів автомобільного, морського, внутрішнього водного, ж / д, повітряного та інших видів тр-ту і права на які виникли в учасників земельних відносин на підставах, передбачене . зак-ом.

З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів ж / д тр-та можуть надаватися ділянки для: - Розміщення ж / д шляхів; - Розміщення, експлуатації та реконструкції будівель, будівель, споруд, в тому числі з / д вокзалів, станцій ... - встановлення смуг відведення і охоронних зон ж / д доріг.

Смуги відведення ж / д - земельну уч-ки, прилеглі до ж / д шляхів; уч-ки, призначені для розміщення ж / д станцій, захисних лісів вздовж ж / д шляхів, ліній зв'язку та ін. об'єктів.

Межі смуг встановлюються з урахуванням норм відводів, які затверджуються наказом хв. транспорту. Освіта уч-ка в межах смуги відводів проводиться в рамках проекту територіального землеустрою; Він готується власником інфраструктури ж / д транспорту. Вільні ділянки на смугах відводу ж / д доріг можуть передаватися в оренду громадянам і юрособам для с / г використання, надання послуг пасажирам, складування вантажів. Для покупців у межах смуги відводів забороняється розміщення капітальних будівель, багаторічних насаджень, що погіршують видимість ж / д шляху і створюють загрозу безпеці руху.

Розміщення ліній зв'язку та ін. Лінійних об'єктів допускається тільки за погодженням з власником инфрастр-ри ж / д тр-ту.

У місцях прилягання смуги відводу до с / г угіддям не допускається заростання смітної рослинністю; в місцях прилягання до лісових масивів не допускається скупчення сухостою. Кордон смуги відводу від узлісся повинна бути забезпечена протипожежної опашкой.

Виділяються охоронні зони. З. уч-ки вздовж смуги відведення можуть бути включені в межі охоронної зони ж / д в разі проходження ж / д шляхів в місцях, схильних до сніжним обвалів, зсувів, селевих потоків, по лісах, що виконують захисні функції, по лісах, де суцільна вирубка може відбитися на стійкості схилів.

У межах охоронних зон можуть бути встановлені заборони на випас худоби, розорювання землі ...

Рішення про включення ділянки в охоронні зони приймається федеральним агентством ж / д тр-та за погодженням з федеральним агентством з управління федеральним майном.

Землі ж / д тр-ту є федеральною власністю, частина надана в оренду ВАТ «Російські залізниці».

Землі автомобільного тр-ту. З метою забезпечення дорожньої діяльності можуть надаватися уч-ки для: - розміщення автомобільних доріг; - Розміщення об'єктів дорожнього сервісу; - Встановлення смуг відведення авт. Доріг.

Земельні ділянки в межах смуг відведення автомобільних доріг можуть надаватися громадянам і юридичним особам для розміщення об'єктів дорожнього сервісу. Для створення необхідних умов використання автомобільних доріг та їх збереження, забезпечення дотримання вимог безпеки дорожнього руху та забезпечення безпеки громадян створюються придорожні смуги автомобільних доріг. Встановлення меж смуг відведення автомобільних доріг і кордонів придорожніх смуг автомобільних доріг, використання таких смуг відведення та придорожніх смуг здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації про автомобільні дороги та про дорожню діяльності.

З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів морського, внутрішнього водного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення штучно створених внутрішніх водних шляхів;

2) розміщення морських і річкових портів, причалів, пристаней, гідротехнічних споруд, інших об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів морського, внутрішнього водного транспорту;

(Див. Текст в попередній редакції)

3) виділення берегової смуги.

Берегова смуга внутрішніх водних шляхів виділяється для робіт, пов'язаних з судноплавством і сплавом по внутрішніх водних шляхах, поза територіями населених пунктів. Порядок виділення берегової смуги та користування нею визначається Кодексом внутрішнього водного транспорту Російської Федерації.

(Див. Текст в попередній редакції)

З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів повітряного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для розміщення аеропортів, аеродромів, аеровокзалів, злітно-посадкових смуг, інших наземних об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів повітряного транспорту.

(Див. Текст в попередній редакції)

З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення наземних об'єктів системи нафтопроводів, газопроводів, інших трубопроводів;

(Див. Текст в попередній редакції)

2) розміщення наземних об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів трубопровідного транспорту;

(Див. Текст в попередній редакції)

Межі охоронних зон, на яких розміщені об'єкти системи газопостачання, визначаються на підставі будівельних норм і правил, правил охорони магістральних трубопроводів, інших затверджених у встановленому порядку нормативних документів. На зазначених земельних ділянках при їх господарське використання не допускається будівництво яких би то ні було будівель, будов, споруд в межах встановлених мінімальних відстаней до об'єктів системи газопостачання. Чи не дозволяється перешкоджати організації - власникові системи газопостачання або уповноваженої нею організації у виконанні ними робіт з обслуговування і ремонту об'єктів системи газопостачання, ліквідації наслідків виникли на них аварій, катастроф.

Земельні ділянки, надані під будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів трубопровідного транспорту, зі складу земель інших категорій не підлягають переведенню в категорію земель транспорту і надаються на період здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту таких об'єктів. Після введення в експлуатацію об'єктів трубопровідного транспорту земельні ділянки, надані на період здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту таких об'єктів, повертаються власникам земельних ділянок. На земельні ділянки, де розміщені підземні об'єкти трубопровідного транспорту, що відносяться до лінійних об'єктів, оформлення прав власників об'єктів трубопровідного транспорту в порядку, встановленому цим Кодексом, не потрібно. У власників земельних ділянок виникають обмеження прав у зв'язку з встановленням охоронних зон таких об'єктів. Питання 76 правовий режим земель, наданих для розробки і використання надр. |  Питання 78 правовий режим земель зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики та для забезпечення космічної діяльності.

 Питання 64 Незатребувані земельні частки. |  Питання 65 Порядок утворення земельної ділянки з зем. уч-ка с / г призначення, що перебуває у спільній частковій власності. |  Питання 67 Правовий режим з. уч-ів, наданих і придбаних для створення СФГ та здійснення його діяльності. |  Питання 68 Правовий режим з. уч-ів для ведення ЛПГ. |  Питання 69 Правовий режим земель, наданих громадянам для ведення садівництва, городництва і дачного госп-ва. |  Питання 70 правовий режим земель с / г комерційних організацій. |  Питання 71 Поняття земель населених пунктів. Особливості правового режиму таких земель. |  Питання 72 Склад земель нп і зонування територій. Правила землекористування і забудови. Містобудівна регламент. |  Містобудівна регламент |  Питання 75 Особливості правового режиму земель промисловості та енергетики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати