На головну

Конституція СРСР 1977 р Економічна і політична основи СРСР. Система і компетенція органів влади.

  1.  A) збігається решеточная система б) Взаємно протилежна решеточная
  2.  I. Система граматичних часів в пасивному стані
  3.  II З'їзд Рад. Формування органів радянської влади. Доля установчих зборів.
  4.  II. Конституція РРФСР 1918 р
  5.  III. Конституція СРСР 1924 р
  6.  IV. артикуляційна система
  7.  IV. Конституція РРФСР 1925

конституція СРСР діяла з 1977 по 1991 рік. Прийнята Верховною Радою СРСР 7 жовтня 1977 року. Перша редакція суттєво не змінила державного ладу - поряд з КПРС, ВЛКСМ, ВЦСПС, ТСК, ВЦСПО, КСЖ, творчими спілками, легальними громадськими організаціями були визнані трудові колективи з наданням їм формального права висування кандидатів (при цьому більш повно діяльність трудових колективів була описана в законі "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями" прийнятому в 1983 році), з менш значущих змін - перейменування рад депутатів трудящих до рад народних депутатів і збільшення терміну повноважень Верховної Ради до 5 років, рад народних депутатів до 2 з половиною років. Ця конституція закріплювала однопартійну політичну систему (стаття 6). Увійшла в історію як «конституція розвиненого соціалізму». Редакція конституції від 1988 року замінила Верховна Рада СРСР, З'їздом Народних Депутатів число висунутих кандидатів в який не повинно було обмежуватися, між з'їздами народних депутатів діяв орган який отримував назву "Верховна Рада СРСР" і складався з двох палат - Ради Національностей та Ради Союзу, організаційним органом Верховної Ради ставав Президія Верховної Ради, а велика частина повноважень Колишнього Президії Верховної Ради переходила до введеної цими ж поправками посади Голови Верховної Ради. Місцеві Виконавчі Комітети скасовувалися а повноваження їх переходили до голів місцевих рад народних депутатів, при раді народних депутатів могли утворювати малі поради. Цими ж поправками створювався Комітет Конституційного Нагляду СРСР. Редакція 1990 року вводила посаду Президента СРСР і глав місцевих адміністрацій.

Політична система Перший розділ Конституції закріплював загальні принципи соціалістичного ладу і основні риси розвиненого соціалістичного суспільства.

Стаття 1 позначала, що СРСР «є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян, інтелігенції, трудящих усіх націй і народностей країни». Стаття 6 законодавчо закріплювала керівну і спрямовуючу роль КПРС, що була ядром політичної системи СРСР. Законодавчо закріплювалася важлива роль в політичній системі профспілок, комсомолу та інших масових громадських організацій, що було значною відмінністю від попередніх Конституцій: в Конституції 1936 року ВКП (б) була «керівною ядром всіх організацій трудящих, як громадських, так і державних» (ст. 126), а в Конституції 1924 роки не згадувалася зовсім. Про можливість існування інших партій в Конституції нічого не говорилося; Конституція визнавала лише право громадян «об'єднуватися в громадські організації» (ст. 51). У 1990 році були прийняті значні поправки до Конституції 1977 року, зокрема, вводиться багатопартійна політична система [3]. Разом з тим нова редакція статті 6 зберігала згадка про КПРС, що дозволяє характеризувати встановлений політичний лад як систему з домінуючою партією. Економічна система. У розділі 2, Стаття 10 зафіксувала, що основу економічної системи СРСР становить соціалістична власність на засоби виробництва, існуюча в двох формах: державна (загальнонародна) і колгоспно-кооперативна. 14 березня 1990 року стаття 10 була викладена в новій редакції, відповідно до якої основою економічної системи СРСР були оголошені власність радянських громадян і державна власність. Стаття 16 закріплювала принцип державного планування економіки, разом з тим передбачала поєднання централізованого управління з господарською самостійністю й ініціативою підприємств, використання господарського розрахунку, прибутку, собівартості та інших економічних важелів і стимулів Органи влади. У новій Конституції був введений новий Розділ IV - «Ради народних депутатів і порядок їх обрання», де була закріплена вся система Рад, збільшений термін повноважень Верховних Рад з 4 до 5 років, місцевих Рад - з 2 до 2,5 років. Згодом (у 1988 році) був встановлений єдиний термін для всіх Рад - 5 років. Закріплювався також вже існував в колишньої Конституції принцип загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні. При цьому, згідно зі статтею 96, був знижений вік пасивного виборчого права в Поради до 18 років, до Верховної Ради СРСР - до 21 року (раніше - 23 роки).

Розділ V закріплював положення про вищих державних органах влади - Верховній Раді і Раді Міністрів СРСР. У розділі VI були позначені органи влади союзних і автономних республік, де вищими державними органами влади були місцеві Верховні Ради і Ради Міністрів.

  Розвиток права в кінці 40-50-х рр. Ухвалення основ кримінального законодавства Союзу РСР в 1959 р |  Оновлення законодавства в період кризи і перебудови в СРСР.

 Структура і компетенції державних органів. |  Податкова політика в період непу. |  Реорганізація юстиції та правоохоронних органів в роки непу. |  Кодифікація радянського права 20-х рр. |  Деформація політичної системи і державного апарату в 1930-1940-і рр. |  Централізація правоохоронної системи в 1930-і рр. |  Оновлення конституційного законодавства. Конституція СРСР 1936р. |  Зміни структури і діяльності державного апарату в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. |  Зміни в праві в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Кримінальну і процесуальне право. |  Розвиток державно-політичної системи СРСР в кінці 40- початку 50-х рр. XX з'їзд КПРС, перебудова державного апарату. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати