На головну

Грунтову родючість причини зниження і можливості відновлення

  1.  IV. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНЬ.
  2.  XIV. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНЬ.
  3.  XVII. ПРИЧИНИ вилікуваних
  4.  XX з'їзд КПРС і засудження культу особистості. Економічні реформи 50-60-х рр. XX ст., Причини їх невдач. Уповільнення економічного зростання.
  5.  Аварії, травми, каліцтва. Ми самі закладаємо ті причини, з яких, неминуче, випливають (карма звичайна) строго певні слідства.
  6.  Автогеном металотермічних відновлення
  7.  Аномалії сили тяжіння Фая і Бузі, причини відмінності кореляції їх значень з рельєфом.

Педосфера - грунтовий покрив Землі.

Грунт - верхній шар земної кори, що володіє родючістю.

Родючість грунту - здатність грунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення, вологи і повітрі, а також забезпечувати умови для їх нормальної життєдіяльності.

Деградація грунтів - це процес поступового зниження родючості грунту, що відбувається з різних причин.

Зниження родючих характеристик - погіршення агрофізичних властивостей, дегуміфікація, негативні баланси елементів живлення, техногенні руйнування.

Проблема антропогенного навантаження на грунт на сьогоднішній день є досить актуальною. Одним з аспектів антропогенного навантаження на грунт є інтенсивна сільськогосподарська діяльність. Розглянемо приклади впливу сільськогосподарської діяльності на ґрунт.

Можна виділити кілька аспектів впливу сільськогосподарської діяльності на грунт:

1. Вплив внаслідок ущільнення сільськогосподарською технікою

2. Руйнування структури внаслідок застосування різних способів оранки та культивації

3. Ущільнення грунтів внаслідок випасу худоби

4. Вплив поливів на водний режим, співвідношення водної та газової фаз грунту, на рівень грунтових вод, засолення і т.д.

5. Вплив добрив і д.р. речовин, які застосовуються в сільському господарстві, на хімічний склад, структуру, склад грунтової біоти.

Виорювання - зниження рівня родючості орних грунтів, погіршення агрономічних властивостей (зниження вмісту гумусу, обесструктуріваніе, переущільнення, грунтовтома) в результаті використання їх при низькому рівні надходження джерел гумусу (органічних добрив і післяжнивних залишків) протягом ряду років.

Відновлення родючості.

Родючість грунту визначається кількістю в ній гумусу (чорнозему). Хорошим засобом від перевтоми ґрунту є чисті пари: ділянка не засівають протягом року, продовжуючи його обробку, - прополку бур'янів, розпушування, мульчірова-ня, внесення добрив. Хороші результати дає засівши під осінь виснажених ділянок бобовими, а також гірчицею, які збагатять грунт азотом, переведуть шкідливі для здоров'я нітрати в корисні азотовмісні сполуки, розпушать грунт і поліпшать структуру ґрунту. Пізньої осені зелене добриво заорюють, а навесні саджають овочі та декоративні рослини. Радикальним методом оздоровлення також є термічна обробка грунту. Пропарювання грунту парників і теплиць дозволяє знищити шкідників і збудників хвороб, знешкодити насіння бур'янів; але цей метод неприйнятний для великих обсягів грунту. В цьому випадку виручить досвід наших предків, які в разі сильного перевтоми землі розкидали і підпалювали шар соломи, спалюючи стерню на корені.

Макро- і мікроелементи можна заповнити щорічним внесенням комплексного мінерального добрива, перепрілого гною і стиглого компосту, тим самим піднявши родючість ґрунту за 1-2 роки. Але рослини витягають мікро- і макроелементи в різній мірі і з різною вибірковістю, що іноді призводить до дефіциту одних і нагромадженню інших елементів і повного їх дисбалансу в грунті.

Гідромеліорації (Г.) - Поліпшення гідрологічного режиму агроекосистем шляхом зрошення - або осушення. Обидва прийому Г. становлять екологічну небезпеку. Розширення площі поливної ріллі призводить до збільшення водоспоживання з річок, що порушує їх гідрологічний режим і викликає руйнування екосистем на значних територіях (в степовій і пустельній зонах відбувається опустелювання). Осушення боліт веде до зміни загального гідрологічного режиму території та перетворює їх з екосистем, які фіксують вуглець, в території, які виділяють вуглекислий газ при мінералізації торфу, яка відбувається при його просиханні за рахунок аеробних мікробіологічних процесів. Осушення завдало великої шкоди Нечорнозем'я в європейській частині Росії, де зникли тисячі річок і струмків і почалося загальне висушування території, знизилася врожайність польових культур і лугів. У ряді випадків рілля на осушених торфовищах виявилася малопродуктивною. Загальна характеристика агроекосистем їх відмінності від природ |  Основні принципи агроекології

 Екологічні проблеми континентальних надземних і підземних вод |  Вплив людини на атмосферу кислотні дощі парн еф разр озон шару |  Основні прогнозні сценарії майбутнього |  Сучасна демографічна ситуація в світі |  Можливості регулювання чисельності народонаселення |  Збрешемо структура світової енергетики і прогноз її зміни |  Хар ка нетрадиційної енергетики та її потенціал |  Ядерна енергетика плюси і мінуси |  продовольча безпека |  Роль міжнародного співробітництва у ВЗГ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати