На головну

Сучасна демографічна ситуація в світі

  1.  C1. Застосування знань в практичних ситуаціях
  2.  IV. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях
  3.  Архаїчні АБО Ж СУЧАСНА АНТРОПОЛОГИЯ?
  4.  Б 28 В 2 Сучасна концепція управління проектом
  5.  Включене спостереження за поведінкою дітей в експериментальних ситуаціях
  6.  Питання 5.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОВЕДІНКИ В екстремальних ситуаціях
  7.  Виберіть найбільш виправдану тактику лікування в даних клінічних ситуаціях.

Серед проблем побудови суспільства УР найважливішою є обмеження зростання народонаселення, т. К. Від кількості людей в першу чергу залежить тиску довкілля. Перші наукові підходи до проблеми динаміки народонаселення пов'язують з ім'ям англійського економіста і священика Т. Мальтуса (1766-1834), який показав, що чисельність народонаселення зростає в геометричній прогресії, а кількість їжі, яку за процесі виробничо-господарської діяльності людини - в арифметичній. В результаті при відсутності факторів, які уповільнюють зростання народонаселення (хвороби, війни), неминуче перенаселення.

Питання регулювання зростання народонаселення обговорювались на кількох Всесвітніх конференціях ООН (Рим, 1954; Белград, 1965; Бухарест, 1974; Мехіко, 1984; Каїр, 1994).

3.1. Демографічні реалії минулого і сьогодення

Зростання народонаселення планети відбувався по експоненті: періоди подвоєння числа людей ставали менш тривалими. Час, потрібний для появи на Землі кожного нового мільярда людей з другого поверху та до п'ятого, зменшувалася по ряду: 138-22-15-12 років. Втім, вже очевидно, що проявляється тенденція стабілізації чисельності населення, і шостий мільярд було досягнуто також через 12 років. Розглянемо основні параметри демографічного процесу.

Синтетичний коефіцієнт народжуваності.

Основним показником, що характеризує швидкість зростання народонаселення, є синтетичний коефіцієнт народжуваності (СКР), який дорівнює середньому числу дітей на одну жінку. Очевидно, що в світі величина СКР має тенденцію до зниження, і якщо в 1968 році він становив 4,6, то в 1987 - 3,6, в на ™ варте час він становить 2,9. На сьогодні 80% населення планети проживає в країнах, де СКР продовжує знижуватися. Так, з 1975 по 2000 рік СКР скоротився в Південній Кореї - з 7 до 1,7, в Бангладеш - з 7 до 3,3, в Індії -. з 4,8 до 3,1, в Китаї - з 3,3 до 1,8: Сьогодні СКР в розвинених країнах становить 1,2-1,6, в африканських (Руанда, Замбія) - перевищує 7.

У країнах з високим СКР погіршуються всі інші демографічні показники - знижується середня тривалість життя (до 40-50 років), висока дитяча смертність (до 200 смертей на 1 тисячу народжених). У процвітаючих і демографічно благополучних країнах (США, Японія, Європа) середня тривалість життя перевищує 70 років, дитяча смертність становить 5-10 смертей на 1 тисячу народжених.

В даний час в розвинених країнах приріс] 1 населення становить від 0 до 1%, в країнах, що розвиваються - від 2,5 до 3,5%, і тому до 2000 р четверо з п'яти жителів планети представляли країни, що розвиваються. Щорічний приріст населення планети в період з 1950 по 1985 рр. зростав, а після цього стійко пішов па спад. Це дає певний привід для оптимізму.

Демографічний перехід.

Процес стабілізації зростання народонаселення в країнах з високим СКР відбувається в результаті демографічного переходу, т. Е. Послідовних змін народжуваності, смертності та природного приросту населення в міру соціально-економічного розвитку. Цей перехід включає три стадії. Перша - примітивна стабільність: висока народжуваність і висока смертність, її практично пройшли вже всі країни. Друга - швидке зростання народонаселення: висока народжуваність, зниження смертності за рахунок розвитку медицини. Третя - цивілізована стабільність: низька народжуваність і низька смертність, на цій стадії знаходяться демографічні процеси в розвинених країнах ^

Вікова піраміда населення.

З коефіцієнтом народжуваності пов'язана і вікова піраміда населення. Форма вікових пірамід при дсмографіческі благополучної ситуації нагадує ракету, при неблагополучної - мурашник; гіпотетична піраміда при успіху акції «одна сім'я -один дитина» схожа на перевернуту пляшку (дітей менше, ніж дорослих). Зараз перший тип піраміди характерний для Швеції і США, другий - для африканських країн - Кенії,

Танзанії, Заїру. При сучасних демографічні тенденції неминуче омолодження населення країн, що розвиваються, що ускладнює і без того важкі проблеми забезпечення населення робочими місцями. Молодь в таких країнах становить до 60% населення. У розвинених країнах виникає зворотна проблема - старіння суспільства. Велика частка літніх людей вимагає великих коштів на їх пенсійне забезпечення, що важким тягарем лягає на працюючих платників податків.

Синтетичний коефіцієнт народжуваності.

Основним показником, що характеризує швидкість зростання народонаселення, є синтетичний коефіцієнт народжуваності (СКР), який дорівнює середньому числу дітей на одну жінку.

Народжуваність - демографічний термін, визначається як відношення кількості народжень за певний період на 1000 жителів.

Дитяча смертність, число живонароджених, померлих протягом першого року життя.

Смертність - статистичний показник, що оцінює кількість смертей.

Урбанізація, т. Е. Переміщення населення із сільської місцевості в міста, має тенденцію до підвищення. Якщо в 1830 р в містах проживало близько 3% населення, то в 1960 р - вже 34%. У 2000 р міське населення планети наблизилося до 50%. Починаючи з 1970 р, приріст населення міст значно випереджає приріст народонаселення планети (відповідно 4 і 1,7%). У різних регіонах світу рівень урбанізації різниться (від 80% - в Європі і Східній Азії до 40-35% -у Африці і Південній Азії).

Процес урбанізації активно протікає в РФ, де в даний час зареєстровано 1 059 міст і 2066 селищ міського тину. Рівень урбанізації досяг 73%, а в таких регіонах, як Урал, Сибір і Далекий Схід, частка міського населення перевищила 80%. При цьому в 33 великих містах РФ щільність населення перевищує оптимальну величину (300 осіб на 1 га). Причому ця небезпечна тенденція посилюється (для порівняння, Париж - 291 чол. / Га, Берлін - 189, Лондон - 128 чол. / Га). Настільки висока щільність населення погіршує умови життя городян.

В Башкортостані з 1960 по 2000 рік частка міського населення збільшилася з 34 до 48%. У республіці -20 Міст і 41 селище міського типу.

Центральною проблемою екології міст є забруднення атмосфери автотранспортом, внесок якого становить від 50 до 90%. (В "глобальному" балансі забруднення атмосфери частка автотранспорту становить 13,3%.). Основні прогнозні сценарії майбутнього |  Можливості регулювання чисельності народонаселення

 Еволюція екосистем Форми анропогенной еволюції |  Вчення про біосферу Вернандского |  Роль грунту в функціональності біосфери |  кругообіг вуглецю |  Круговорт азоту |  Ноосфера. Критичний аналіз концепції |  Кругообіг води і його порушення людиною |  кругообіг фосфору |  Екологічні проблеми континентальних надземних і підземних вод |  Вплив людини на атмосферу кислотні дощі парн еф разр озон шару |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати