На головну

Оцінка ефективності інвестицій

  1.  I. Світова фінансова криза. Оцінка причин і розвитку на світовому рівні
  2.  I.1 Оцінка ситуації
  3.  I.2 Оцінка розвитку кризи
  4.  II.1 Загальна оцінка
  5.  А що Ви можете сказати про ефективність щеплень від дифтерії?
  6.  А. Нове усвідомлення значення ефективності
  7.  А.5.3 Оцінка закріплення від крутіння

Ефективністю називають ступінь досягнення найкращих результатів при найменших витратах. Ефективність інвестиційного проекту розглядається як категорія, що відображає відповідність інвестиційного проекту цілям та інтересам його учасників. Для різних учасників проекту його ефективність може бути різною. Фінансово успішний проект в цілому, може в той же час бути неефективним для його учасників.

Ефективність участі в проекті власного капіталу деякого учасника визначається за співвідношенням його власного капіталу, вкладеного в проект, і капіталу, отриманого ним за рахунок реалізації проекту і залишається в його розпорядженні після компенсації власних витрат і розплати з кредиторами, державою та ін. Обсяг власних коштів учасника , вкладених в проект, визначається як різниця між обсягом всіх коштів, вкладених ним у проект, і обсягом коштів, залучених для цієї мети. Обсяг власних коштів, вкладених в проект на кожному кроці, визначається як різниця між усіма засобами, які повинні на цьому кроці бути вкладені в проект, і обсягом взятого на цьому кроці позики.

Ефективність інвестиційного проекту може оцінюватися як кількісними так і якісними характеристиками.
 Серед різних показників ефективності дуже важливу роль відіграють показники ефекту.

Ефект - категорія, яка характеризує перевищення результатів реалізації проекту над витратами на неї за певний період часу.

Рекомендується оцінювати такі види ефективності:

1) ефективність проекту в цілому;

2) ефективність участі в проекті.

Ефективність проекту в цілому оцінюється з метою визначення потенційної привабливості проекту для можливих учасників та пошуків джерел фінансування. Показники ефективності участі в проекті визначаються як технічними, технологічними і організаційними рішеннями проекту, так і схемою його фінансування. Аналіз ефективності інвестиційних проектів базується на таких основних принципах, що застосовуються до будь-яких типів проектів незалежно від їх технічних, технологічних, фінансових, галузевих або регіональних особливостей:

а) дослідження проекту протягом усього його життєвого циклу - розрахункового періоду від проведення перед інвестиційних досліджень до припинення проекту;

б) моделювання потоків продукції, ресурсів, грошових коштів;

в) приведення різночасових доходів і витрат до умов в початковому періоді;

г) зіставлення очікуваних сукупних результатів і витрат з орієнтацією на досягнення необхідної норми прибутковості на капітал; д) використання поточних, базисних, прогнозних і наведених до порівнянної увазі цін.

Аналіз ефективності альтернативних проектів і вибір кращого з них виробляється з використанням зазначених раніше показників, включаючи:

а) потреба в фінансуванні;

б) чистий дохід;

в) чистий дисконтований дохід;

г) індекс прибутковості інвестицій;

д) індекс прибутковості дисконтованих інвестицій;

е) внутрішня норма прибутковості;

ж) термін окупності інвестицій.

В управлінському аналізі, що не регламентованому державою, керівництво має право вибирати на свій розсуд найбільш прийнятні показники ефективності інвестицій з інтересів фірми для конкретних господарських умов.
 Як правило, не можна відбирати серед альтернативних проектів найбільш ефективний по найкращому значенням таких показників, як внутрішня норма прибутковості, індекс прибутковості інвестицій, термін окупності і т.д. Вибране рішення може не збігатися з найкращим за критерієм максимуму чистого дисконтованого доходу. Тому розрахунок всіх цих показників необхідний не стільки для вибору найбільш ефективного проекту, скільки для його аналізу: якщо один або декілька з вищезазначених показників беруть значення, не характерні для проектів даного типу, що свідчать про нестійкість проекту або виходять за межі прийнятності, то необхідно зрозуміти і роз'яснити в проектних матеріалах причини цих відхилень або модифікувати вихідну інформацію і уточнити вибір найкращої альтернативи.
 Розрахунки ефективності можуть виконуватися в поточних або в прогнозних цінах. На початкових стадіях розробки проекту можна проводити розрахунки в поточних цінах. Розрахунок ефективності проекту в цілому рекомендується проводити як в поточних, так і в прогнозних цінах. При розробці схеми фінансування та оцінки ефективності участі в інвестиційному проекті рекомендується використовувати тільки прогнозні ціни.

  Критерії оцінки інвестицій |  Інноваційна діяльність та інноваційні інвестиції, їх класифікація та способи фінансування.

 Інструменти фондового ринку |  Інструменти валютного ринку |  Державна підтримка інвестиційних проектів за рахунок бюджетних коштів |  Державне регулювання інвестиційної діяльності. |  Довгострокове кредитування капітальних вкладень |  Інвестиційна політика підприємства, принципи її формування |  Інвестиційне середовище, інвестиційна інфраструктура, їх характеристика на сучасному етапі |  Інвестиційні якості цінних паперів. Рейтинги цінних паперів. |  Інвестиційні цілі і типи інвесторів. |  Інвестиційний потенціал та інвестиційна привабливість регіонів Росії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати