На головну

Питання № 27

Вищі психічні функції (ВПФ) - специфічно людські психічні процеси. Вони виникають на основі натуральних психічних функцій за рахунок опосередкування їх психологічними знаряддями. [1] У ролі психологічного знаряддя виступає знак. До ВПФ відносяться: сприйняття, пам'ять, мислення, мова.

Мозгова організація

Психофізіологічних корелятом формування вищих психічних функцій виступають складні функціональні системи, які мають вертикальну (корково-підкоркових) і горизонтальну (корково-коркові) організацію. Але кожна вища психічна функція жорстко не прив'язана до якогось одного мозкового центру, а є результатом системної діяльності мозку, в якій різні мозкові структури роблять більш-менш специфічний внесок в побудові даної функції.

Вищі корк. ф-та: локалізується-я, дослідні-я.

Вищі корк. ф-та явл-ся комплексними физиологич-ми і псіхіч-ми проц-ми, заснований-ми на складність функцион-х иерархич-х сис-х, включно-х в себе кору гол мозку і підкірці. стр-ри.

Виділ-т 5 вищих корк ф-й: праксис (целенаправ перші дв-я), гнозис (впізнавання предметів), пам'ять, мислення і мова.

Дв-е проекц-е облости розташовані в перед. центр. звивини: верх частини соотв-ет нога; порівн- рука; нижній особа, мова, гортань, глотка.

Почуттів перші області распол-ся в зад центр звивини, проекція така ж.

Дивиться перша область распол-ся в затилоч-х частках, на внут поверх-ти півкуль, по краях і в глибині sulci cacarini. У кожному полуш-і представлені протилежний-е поля зору обох очей.

Слух-я областьнаходітся в височить частках, в 1ої (верх) височить звивині і в звивинах Гешля (на внут поверх-ти височить частки).

Обонятел область располож-а в височить частки в girus parahippocampalis, в особ-ти в його перед відділі.

Апраксія- наруш-е целенаправ-о дії при Зберегти-ти його елементарні дв-й. Хворі не можуть застебнути гудзики, зачесатися, запалити сірник і т. Д.

Виділяють: 1) идеаторная апраксии - апраксія "задуму" - порушені ідея, задум, последоват-ть дв-й, необхід-х для викон-я завдання. Хворий часто виробляє дв-я, непотрібні для досяг-я поставлений мети, не може провести дію по словес команді, але виконує його після підказки або показу

2) моторна апраксии - апраксія "виконання" - порушена реалізація дії. Хворий не може зробити дію ні за словесною команді, ні по наслідуванню.

3) Конструктивна апраксія - хворий не в змозі сформулювати ціле з частин, наприклад, скласти фігуру з сірників, паличок, кубиків.

Агнозія- наруш-е различ видів впізнавання при збереженої рецепції.

Виділяють: 1) Зорова агнозія - наруш-е впізнавання знайомих предметів, людей і т. Д. Виник при пораж-і затилоч області.

2) Слух-я агнозія - наруш-е дізнавшись-я явищ зовн світу з їх хар-рним звуків (годинник за цокання, воду по дзюрчанню). Вогнища в височить частці.

3) обоняя-я і смакова агнозия - наруш-е розпізнавши-я запахів і смаку. При пораж-й мед відділів височить частки.

4) Астереогноз - невпізнаним-е предметів при обмацуванні їх. При пораж-і перед відділів темний частки противопол-го півкулі при Зберегти-ти глиб і поверх почуттів-ти.

Афазія. Мова - специфічний-я чоловіче-я форма сознат-ой деят-ти, що служить спілкуванню м / у людьми.

Виділ: 1) імпрессівной мова - сприйняття і понимю-е усного та писемного мовлення (читання);

2) Експресивна мова - процес висказив-я у вигляді усного мовлення або письма.

Мовні розлади ділять: 1) Дизартрия виник при пораж-і виконає-го апп-та (паралічі м'язів мови, голос зв'язок, м'якого піднебіння). Мова змазана, невиразна, мову - "важкий і нерухомий. Хар-рна для бульбар-го синдрому і вражу-я XII пари.

2) Афазія - часткова або повна втрата можли-ти использ-я слів для висловлю-я думки і спілкування з окруж-ми при Зберегти-й ф-та артікуляр-го апп-та. види: 1) Сенсорная- наруш-е понимю-я усного мовлення (пораж-е зад відділів верх височить звивини (область Верніке) Хворий не розуміє сенсу слів, не розуміє і не може виконувати усні інструкції.> його мова незрозуміла і сост-т з набору спотворений-х слів. Зазвичай сочет-ся з наруш-му читання - алексія. 2) Моторная- наруш-е усного мовлення через втрату хворим мовного дв-х навичок (пораж-е зад відділів ниж лоб ізвіл (область Брока )), що знаходиться поруч з дв-им корк центром м особи і мови, осущ-х мова. Понимю-е мови збережено, але познач-ся огранич-е словар-го запасу, вони мовчазні. У сост-і емоціон-го викличу-я здатні до АВТОМАТИЗА фразам, лайок. Зазвичай супроводжується-ся наруш-ми листи - аграфія.3) Амнестическая афазія- наруш-е, при кіт познач-ся изолир-е забувши-е назв предметів при Зберегти-ой можливості їх охарактеризувати.

Рухові проекційні області для мускулатури протилежної сторони тіла розташовані в передній центральній звивині (рис. 64 і 65, 4).

Проекція для окремих м'язових груп представлена ??тут в порядку, зворотному розташуванню їх в тілі: верхнім відділом передній центральної звивини (і частково lobulus paracentralis на внутрішній поверхні півкулі - рис. 64 і 66) відповідає нога, середнім відділам - рука і нижнім відділам передньої центральної звивини - особа, мова, гортань і глотка. Проекція рухів тулуба, мабуть, представлена ??в задньому відділі верхньої лобової звивини.

Проекції повороту очей і голови в протилежну сторону відповідає задній відділ другий лобової звивини. Шляхи звідси направляються донизу в безпосередній близькості до пірамідним пучках і ус-новлюють зв'язку з заднім поздовжнім пучком в мозковому стовбурі, здійснюючи довільну іннервацію погляду (одного його або в поєднанні з поворотом голови).

Чутливі проекційні області знаходяться в задній центральній звивині (див. Рис. 64 і 65, 8). Проекція шкірних рецепторів аналогічна соматотопической представництву в передній центральній через Віліно: у верхньому відділі звивини представлена ??чутливість нижньої кінцівки, в середньому - руки і в нижньому - голови.

Зорова проекційна область розташована в потиличних частках, на внутрішній поверхні по-лушарие, по краях і в глибині fissurae calcariпае (рис. 66, 2). У кожній півкулі представлені протипожежні-помилкові поля зору обох очей, причому область, розташована над fissura calcarina (cuneus), відповідає нижнім, а область під нею (gyms lingualis) - верхнім квадрантам полів зору.

Слухова проекційна область кори знаходиться в скроневих частках, в першій (верхній) скроневої изви-лине і в звивинах Гешля (на внутрішній поверхні скроневої частки).

Нюхова проекційна область розташована також в скроневих частках, головним чином в gyrus hyppocampi, особливо в його передньому відділі (гачку, або uncus). Є підстави припускати, що близько до нюхових територіям розташовані і смакові (див. Рис. 64).

Все проекційні області кори є двосторонніми, симетрично розташованими в кожній півкулі. Частина з них пов'язана тільки з протилежною стороною (передня і задня центральні ізвілі-ни, зона повороту очей і голови, зорова область). Коркові слухові, нюхові і смакові террито-рії кожного півкулі пов'язані з відповідними рецепторними полями на периферії з обох сторін (протилежної і своєї).

  Питання № 26 |  Питання № 28

 Питання № 15 |  Питання № 16 |  Питання № 17 |  Питання № 18. |  Питання № 20 |  Питання № 21 |  питання №22 |  Питання № 23 |  Питання № 24 |  Питання № 25 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати