Питання 26. Поняття і система доходів бюджетів. |  Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів |  Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень |  Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів |  Стаття 38.2. Принцип єдності каси |  Питання 30. Поняття і структура бюджетного процесу. |  Питання 31. Бюджетна класифікація. |  Питання 32. Розгляд та затвердження бюджетів. |  Стаття 184.2. Документи і матеріали, що подаються одночасно з проектом бюджету |  Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представницького) органу |

загрузка...
загрузка...
На головну

Стаття 215.1. Основи виконання бюджету

  1.  А. Основи християнського життя
  2.  Аналіз фінансового стану та платоспроможності за статтями балансу
  3.  Арифметичні основи мікропроцесорної техніки
  4.  Базові ідеї, методологічні засади, основні проблеми менеджменту та історичні тенденції його розвитку.
  5.  Банківська гарантія в системі способів забезпечення виконання зобов'язань
  6.  Квиток №10 Характеристика угруповання витрат по калькуляційних статтях і за економічними елементами.
  7.  бюджету

Виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)

Організація виконання бюджету покладається на відповідний фінансовий орган (орган управління державним позабюджетним фондом). Виконання бюджету організовується на основі зведеної бюджетного розпису та касового плану.

(Частина друга в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)

Бюджет виконується на основі єдності каси і підвідомчості витрат.

Про застосування частин четвертої, п'ятої та шостої статті 215.1 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 15.12.2006 N 10-П.

Стаття 215.1 в редакції Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ в частині, що стосується касового обслуговування виконання бюджетів державних позабюджетних фондів органами Федерального казначейства, застосовується починаючи з 1 січня 2014 року.

Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється Федеральним казначейством.

За угодою з виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації повноваження Федерального казначейства по касовому обслуговуванню виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів суб'єкта Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень, що входять до складу суб'єкта Російської Федерації, можуть бути передані виконавчим органам державної влади суб'єкта Російської Федерації за умови фінансового забезпечення зазначених повноважень за рахунок власних доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації і наявності у власності (користуванні, управлінні) суб'єкта Російської Федерації необхідного для їх здійснення майна.

Для касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації Федеральне казначейство відкриває в Центральному банку Російської Федерації з урахуванням положень статей 38.2 і 156 цього Кодексу рахунки, через які все касові операції по виконанню бюджетів здійснюються Федеральним казначейством або органом державної влади суб'єкта Російської Федерації відповідно до угоди , передбаченим частиною п'ятою цієї статті.

  Питання 33. Виконання бюджетів. |  Стаття 218. Виконання бюджетів за доходами
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати