На головну

Семінар 4. (2 год.) Основні прояви участі особи в політичному житті

  1. II. Один на Земле род человеческий приспособился ко всем существующим климатам
  2. Акушерское пособие при переднем виде затылочного предлежания
  3. Акціонерне товариство і його основні риси. Сутність і види акцій. Доходність акцій. Облігації.
  4. Анкетные данные на абитуриентов в конце методического пособия.
  5. Анкетные данные на абитуриентов в конце методического пособия.
  6. Анкетные данные на абитуриентов в конце методического пособия.
  7. Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці.

1. Суть політичної участі особи. Мотиви і чинники участі особи в політичному житті.

2. Ступені політичної участі особи.

3. Форми і різновиди політичної участі особи. Політичний протест.

4. Причини пасивного ставлення особи до політичного життя.

Проблемно-пошукові питання:

1. Порівняльна характеристика концепцій політичної участі.

2. Абсентеїзм як тип політичної поведінки.

Література:

1. Андрущенко В. П., Міхальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: Курс

лекцій. - К., 1996.

2. Баталов Э. Политическое - слишком человеческое // Полис, 1995, № 5.

3. Бекешкина И. Е. Структура личности: Методологический анализ. - К., 1996.

4. Гаджиев К. С. Политическая философия. - М.: Экономика, 1999.

5. Гобозов И. А. Философия политики. - М., 1998.

6. Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. - Ростов-на-Дону, 1996.

7. Гончаров Д. В. Теория политического участия. - М., 1997.

8. Гринстайн Фред И. Личность и политика // Социально-политические науки. - 1991. - № 10.

9. Дугин А. Г. Философия политики. - М.: Арктогея, 2004.

10. Ильин М. В., Коваль Б. И. Личность в политике: «Кто играет короля?» - Полис. - 1991. - № 6.

11. История политических и правовых учений / Под общей ред. Нерсесянца. -

М., 1997.

12. Панарин А. С. Философия политики / Учеб. пособие. - М.: Новая школа, 1996.

13. Політологічний енциклопедійний словник / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко,

В. Д. Бабкін. - К., 1997.

14. Політологія: Навч. посібник для вузів / Упоряд. та ред. М. Сазонова. - Х.: Фоліо, 1998.

15. Політична філософія: Підручник / Є. Сулима, М. Шепєлєв та інш. - К.: Знання, 2006.

16. Философия политики / Ред. В. В. Ильин и др. - М., 1994.

17. Філософія політики: Короткий енцикл. словник. - К.: Знання, 2002.

18. Філософія політики: Підручник / Авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко (кер.) та інш. - К.: Знання України, 2003.

19. Філософія політики: Хрестоматія: в 4-х т. - К.: Знання, 2003.

20. Человек, политика, культура: взгляд через призму политического участия. - М., 1994.

21. Шестопал Е. Б. Личность и политика. - М., 1980.Семінар 3. (2 год.) Людина як первинний суб'єкт і об'єкт політики | Семінар 5. (2 год.) Механізми включення особи в політичне життя

Література | Література | Література | Література | Література | Література | Література | Література | Семінар 1. (2 год.) Проблема особи і держави в історії політичної думки | Семінар 2. (2 год.) Концепції політичної соціалізації особи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати