На головну

Питання 77. Податкові доходи місцевого бюджету

  1.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  2.  II.3.1.5 Реальні доходи населення
  3.  Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  4.  Адміністративні податкові правопорушення проти дотримання строку подання податкових деклараці? (розрахунків), обчислення податків та їх сплати
  5.  Аналогові методи дослідження
  6.  АНАЛОГОВІ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
  7.  АНАЛОГОВІ ФІЛЬТРИ

Перелік місцевих податків і зборів і повноваження органів місцевого самоврядування по їх встановленню, зміни та скасування встановлюються законодавством Російської Федерації про податки і збори.

Органи місцевого самоврядування міського округу мають повноваження щодо встановлення, зміни та скасування місцевих податків і зборів, встановлених законодавством Російської Федерації про податки і збори для органів місцевого самоврядування поселень і муніципальних районів.

Доходи від місцевих податків і зборів зараховуються до бюджетів муніципальних утворень за податковими ставками, встановленими рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори, а також за нормативами відрахувань відповідно до частини 4 цієї статті, за винятком випадків, встановлених частиною 5 статті 60 та частиною 4 статті 61 цього закону.

До бюджетів поселень, що входять до складу муніципального району, відповідно до єдиних для всіх даних поселень нормативами відрахувань, встановлених нормативними правовими актами представницького органу муніципального району, можуть зараховуватися доходи від місцевих податків і зборів, що підлягають зарахуванню відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і зборах до бюджетів муніципальних районів.

Встановлення зазначених нормативів рішенням представницького органу муніципального району про бюджет муніципального району на черговий фінансовий рік чи іншим рішенням на обмежений строк не допускається.

Доходи від регіональних податків і зборів зараховуються до місцевих бюджетів за податковими ставками, встановленими законами суб'єктів Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори, а також за нормативами відрахувань відповідно до частин 2 і 3 цієї статті, частиною 2 статті 60 та частиною 3 статті 61 цього Федерального закону, за винятком випадків, встановлених частиною 5 статті 60 та частиною 4 статті 61 цього закону.

До місцевих бюджетів відповідно до єдиних для всіх поселень або муніципальних районів даного суб'єкта Російської Федерації нормативів відрахувань, встановлених законом суб'єкта Російської Федерації, можуть зараховуватися доходи від певних видів регіональних податків і зборів, що підлягають зарахуванню відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори в бюджет суб'єкта Російської Федерації.

Встановлення зазначених нормативів законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік або іншим законом суб'єкта Російської Федерації на обмежений строк не допускається.

До бюджетів поселень, що входять до складу муніципального району, відповідно до єдиних для всіх даних поселень нормативами відрахувань, встановлених рішеннями представницького органу муніципального району, можуть зараховуватися доходи від регіональних податків і зборів, що підлягають зарахуванню відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації до бюджетів муніципальних районів .

Встановлення зазначених нормативів рішенням представницького органу муніципального району про бюджет муніципального району на черговий фінансовий рік чи іншим рішенням на обмежений строк не допускається.

Доходи від регіональних податків і зборів зараховуються до бюджетів міських округів за податковими ставками і (або) нормативам відрахувань, встановленим законами суб'єктів Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори для зарахування доходу від відповідного регіонального податку (збору) до бюджетів поселень і встановленим законами суб'єктів Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори для зарахування доходу від відповідного регіонального податку (збору) до бюджетів муніципальних районів, за винятком випадку, встановленого частиною 4 статті 61 цього закону.

Доходи від федеральних податків і зборів зараховуються до місцевих бюджетів за нормативами відрахувань відповідно до частин 2 - 4 цієї статті, частиною 2 статті 60 та частиною 3 статті 61 цього Закону і (або) за податковими ставками, встановленими законодавством Російської Федерації про податки і збори, за винятком випадків, встановлених частиною 5 статті 60 та частиною 4 статті 61 цього закону.

Бюджетним кодексом Російської Федерації і (або) законодавством Російської Федерації про податки і збори встановлюються єдині для всіх поселень або муніципальних районів податкові ставки і (або) нормативи відрахувань для зарахування доходів від певного виду федерального податку (збору) до відповідних місцевих бюджетів.

До місцевих бюджетів відповідно до єдиних для всіх поселень або муніципальних районів даного суб'єкта Російської Федерації нормативів відрахувань, встановлених законом суб'єкта Російської Федерації, можуть зараховуватися доходи від федеральних податків і зборів, що підлягають зарахуванню до бюджету суб'єкта Російської Федерації відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації і (або) законодавством Російської Федерації про податки і збори. Встановлення зазначених нормативів законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік і (або) іншим законом суб'єкта Російської Федерації на обмежений строк не допускається.

До бюджетів поселень, що входять до складу муніципального району, відповідно до єдиних для всіх даних поселень нормативами відрахувань, встановлених рішеннями представницького органу муніципального району, можуть зараховуватися доходи від федеральних податків і зборів, що підлягають зарахуванню до бюджетів муніципальних районів відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації , законодавством Російської Федерації про податки і збори і (або) законом суб'єкта Російської Федерації. Встановлення зазначених нормативів рішенням представницького органу муніципального району про бюджет муніципального району на черговий фінансовий рік чи іншим рішенням на обмежений строк не допускається.

Доходи від федеральних податків і зборів зараховуються до бюджетів міських округів за податковими ставками і (або) нормативам відрахувань, встановленим законодавством Російської Федерації про податки і збори для зарахування доходу від відповідного федерального податку (збору) до бюджетів поселень і встановленим законодавством Російської Федерації про податки і зборах для зарахування доходу від відповідного федерального податку (збору) до бюджетів муніципальних районів, за винятком випадку, встановленого частиною 4 статті 61 цього закону.

  Питання 76. Місцевий бюджет: поняття і структура |  Питання 78. Неподаткові доходи місцевого бюджету

 Питання - 57 Надходження на муніципальну службу. |  Питання -58 Проходження муніципальної служби. Припинення муніципальної служби. |  Питання 61. Оцінка ефективності діяльності ОМСУ |  Питання 68. Повноваження ОМСУ з питань місцевого значення |  Питання 69. Організація надання муніципальних послуг |  Питання 70. Наділення ОМСУ окремими державними повноваженнями |  Питання 71. Здійснення ОМСУ переданих державних повноважень. Державний контроль за здійсненням ОМСУ переданих державних повноважень |  Питання 73. Муніципальна власність: поняття, особливості. Правовий режим і види майна, яке може бути в муніципальній власності. |  Питання 74. Володіння, користування і розпорядження муніципальним майном |  Питання 75. Поняття, значення та способи приватизації муніципального майна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати