На головну

Питання 69. Організація надання муніципальних послуг

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  3.  III. Експлуатація багатоквартирного будинку та суміжні послуги
  4.  III.1.4 Кредити та інші розміщені кошти, надані підприємствам і організаціям
  5.  L.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ АУДИТУ
  6.  O 2) в широкому сенсі - учасник взаємозв'язків, що складаються на ринку товарів, робіт і послуг.
  7.  V. Приймання та оплата наданих послуг

Правову основу даного питання становить ФЗ «Про організацію надання державних та муніципальних послуг» від 27.07.2010 р

Муніципальна послуга, що надається органом місцевого самоврядування, - діяльність з реалізації функцій органу місцевого самоврядування, яка здійснюється за запитами заявників в межах повноважень органу, який надає муніципальні послуги, щодо вирішення питань місцевого значення, встановлених відповідно до Федерального закону від 6 жовтня 2003 року N 131 ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" і статутами муніципальних утворень. Послуга надається, як правило, на безоплатній основі, проте є винятки, встановлені законодавством про податки і збори.

Основними принципами надання муніципальних послуг є:

Існує спеціальний нормативний правовий акт - адміністративний регламент - встановлює порядок надання муніципальної послуги і стандарт надання муніципальної послуги. Дані послуги включаються в реєстр муніципальних послуг. Формування та ведення реєстру муніципальних послуг здійснюється в порядку, передбаченому муніципальними правовими актами

При отриманні муніципальних послуг заявники мають право на:

· Отримання муніципальної послуги своєчасно та у відповідності до стандарту надання муніципальної послуги;

· Отримання повної, актуальної та достовірної інформації про порядок надання муніципальних послуг, в тому числі в електронній формі;

· Отримання муніципальних послуг в електронній формі, якщо це не заборонено законом, а також в інших формах, передбачених законодавством Російської Федерації, за вибором заявника;

· Досудове (позасудове) розгляд скарг в процесі отримання муніципальних послуг;

· Отримання муніципальних послуг в багатофункціональному центрі відповідно до угод, укладених між багатофункціональним центром і органами, які надають і угодами, укладеними між багатофункціональним центром і органами, що надають муніципальні послуги, з моменту вступу в силу відповідної угоди про взаємодію.

Багатофункціональний центр надання державних і муніципальних послуг - Російська організація незалежно від організаційно-правової форми (у тому числі є автономним установою), що відповідає встановленим вимогам, і уповноважена на організацію надання державних та муніципальних послуг, в тому числі в електронній формі, за принципом "одного вікна";

Обов'язки органів, які надають муніципальні послуги

  Питання 68. Повноваження ОМСУ з питань місцевого значення |  Питання 70. Наділення ОМСУ окремими державними повноваженнями

 Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 3 сторінка |  Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 4 сторінка |  Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 5 сторінка |  Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 6 сторінка |  Питання - 54 Права муніципального службовця. |  Питання - 55 Обов'язки муніципального службовця. |  Питання - 56 Гарантії, що надаються державному службовцю. |  Питання - 57 Надходження на муніципальну службу. |  Питання -58 Проходження муніципальної служби. Припинення муніципальної служби. |  Питання 61. Оцінка ефективності діяльності ОМСУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати