На головну

Питання - 55 Обов'язки муніципального службовця.

  1.  I. Права і обов'язки застрахованих осіб
  2.  II. Обов'язки і відповідальність судових приставів
  3.  II. Права і обов'язки присяжних повірених
  4.  II. Права і обов'язки ради присяжних повірених
  5.  IV. обов'язки сторін
  6.  IV. Права і обов'язки медичних організацій
  7.  А-позитивні позови. У них позивач просить визнати наявності у себе права чи обов'язки у відповідача

Стаття 12. Основні обов'язки муніципального службовця

1. Муніципальний службовець зобов'язаний:

1) дотримуватися Конституції Російської Федерації, федеральні конституційні закони, федеральні закони, інші нормативні правові акти Російської Федерації, конституції (статути), закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, статуту муніципального освіти і інші муніципальні правові акти та забезпечувати їх виконання;

2) виконувати посадові обов'язки відповідно до посадової інструкції;

3) дотримуватися при виконанні посадових обов'язків права і законні інтереси громадян і організацій;

4) дотримуватися встановлених у органі місцевого самоврядування, апараті виборчої комісії муніципального освіти правила внутрішнього трудового розпорядку, посадову інструкцію, порядок роботи зі службовою інформацією;

5) підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для належного виконання посадових обов'язків;

6) не розголошувати відомості, які становлять державну та іншу охоронювану федеральними законами таємницю, а також відомості, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, в тому числі відомості, що стосуються приватного життя і здоров'я громадян або зачіпають їх честь і гідність;

7) берегти державне і муніципальне майно, в тому числі надане йому для виконання посадових обов'язків;

8) представляти в установленому порядку передбачені законодавством Російської Федерації відомості про себе і членів своєї сім'ї;

9) повідомляти представнику наймача (роботодавцю) про вихід з громадянства Російської Федерації в день виходу з громадянства Російської Федерації або про придбання громадянства іноземної держави в день набуття громадянства іноземної держави;

10) дотримуватися обмеження, виконувати зобов'язання, не порушувати заборони, які встановлені цим Законом та іншими федеральними законами;

11) повідомляти в письмовій формі свого безпосереднього начальника про особисту зацікавленість при виконанні посадових обов'язків, яка може привести до конфлікту інтересів, і вживати заходів щодо запобігання подібного конфлікту.

2. Муніципальний службовець не має права виконувати дане йому неправомірне доручення. При отриманні від відповідного керівника доручення, що є, на думку муніципального службовця, неправомірним, муніципальний службовець повинен представити керівнику, який дав доручення, в письмовій формі обгрунтування неправомірності даного доручення із зазначенням положень федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів та інших нормативних правових актів суб'єкта Російської Федерації, муніципальних правових актів, які можуть бути порушені при виконанні даного доручення. У разі підтвердження керівником даного доручення в письмовій формі муніципальний службовець зобов'язаний відмовитися від його виконання. У разі виконання неправомірного доручення муніципальний службовець і дав це доручення керівник несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. Питання - 54 Права муніципального службовця. |  Питання - 56 Гарантії, що надаються державному службовцю.

 Питання - 19 Поняття та ознаки муніципальних утворень. Види мо в РФ. Співвідношення адміністративно-територіального і муніципальної-територіального устрою РФ. |  Питання - 20 Встановлення меж поселень. Основні вимоги до встановлення меж поселень. |  Питання - 21 Зміна кордонів мо. |  Питання - 22 Перетворення мо. |  Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 1 сторінка |  Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 2 сторінка |  Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 3 сторінка |  Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 4 сторінка |  Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 5 сторінка |  Питання - 23 Особливості організації мсу в ЗАТО і на інших територіях. 6 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати