Головна

ВСТУП

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП ___
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  5.  I. Вступ в анатомію.
  6.  А.1 Вступ
  7.  Б. Вимірювання АТ, ЧСС, ЦВТ, ЧД, введення засобів, тонізуючих ССС. А) R- графию грудної клітини, внутрішньовенне введення кристалоїдів, колоїдів, білків.

БІП - ІНСТИТУТ ПРАВОЗНАВСТВА

А. П. Мельников

С. Ф. Сокіл

ПОЛІТИЧНА

КУЛЬТУРА

Мінськ

 
 

БІП - ІНСТИТУТ ПРАВОЗНАВСТВА


А. П. Мельников

С. Ф. Сокіл

ПОЛІТИЧНА

КУЛЬТУРА

Навчально-методичний посібник

Мінськ

«БІП-С Плюс»

 
 

УДК 32.001 (075.8)

ББК 66.0я73

М 48

Рекомендовано до друку

Науково-методичною радою БІП

   Мельников, А. П.
 М 48  Політична культура: навчально-метод. посібник / А. П. Мель-ників, С. Ф. Сокіл. - Мн., БІП-С Плюс, 2006. - 65 с.
   ISBN 985-6747-43-0.
   Розглядаються поняття і сутність політичної культури, її структура та типологія. Даються питання для самоконтролю, а також тести. Наводиться список рекомендованої літератури. Вивчення політичної культури сприятиме виявленню закономірностей розвитку і функціонування політичної організації суспільства і всієї соціальної системи в целом.Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.
 УДК 32.001 (075.8) ББК 66.0я73
 ISBN 985-6747-43-0  a Мельников А. П., Сокіл С. Ф., 2006.a Оформлення ТОВ «БІП-С Плюс», 2006
     

ВСТУП

У суспільстві, що трансформується в умовах переходу до ринкових відносин все більш актуальним стає питання про політичну культуру. І це не випадково. Аналіз політичної культури і феноменів, з нею пов'язаних, дозволяє не тільки політично грамотно інтерпретувати процеси, що відбуваються в сфері суспільної свідомості, а й з'ясовувати причини і слідства багатьох негативних явищ і проблемних ситуацій в політичній сфері соціуму. Становлення нової державності, процес пошуку нових ідеологічних орієнтирів самі по собі постійно роблять актуальними звернення до проблеми політичної культури.

Політична культура, як і загальна культура, являє собою систему, в найменшій мірі піддається змінам. Завдяки цьому невід'ємного властивості, культура виконує одну з найважливіших функцій - забезпечення соціальної наступності, гарантуючи тим самим еволюційний хід суспільного розвитку.

Вивчення політичної культури суспільства дозволяє глибше усвідомити причини «збоїв» у роботі політичної системи, а також причини невдач реформ та інших масштабних соціальних перетворень, дає можливість глибше зрозуміти мотиви політичної поведінки громадян і прийняття політичних рішень державними керівниками, причини численних і різноманітних політичних конфліктів, які неможливо пояснити тільки боротьбою за владу.

Поняття політичної культури активно використовується в тих випадках, коли потрібно пояснити, чому одні і ті ж політичні інститути по-іншому працюють в різних країнах, чому ті чи інші політичні новації і запозичення в одному місці прищеплюються легше, в іншому - важче. Людина не є автоматично діючим механізмом, він завжди активний інтерпретатор освоюваних або нав'язуваних йому ролей. Джерелом таких інтерпретацій і виступає культура.

політична культура - Це сукупність офіційно прийнятих і неофіційно існують в даній країні політичних норм, правил, принципів і звичаїв, які досить жорстко визначають, направляють, обмежують політичну поведінку як державних діячів, так і пересічних громадян. Немає політичної культури, єдиної для Європи, Азії та американського континенту. Існують багато типів і варіації політичної культури - регіональні, національні т.д. У кожній країні є її власна базисна модель, яка проявляється в національно-специфічних формах.

Характер політичної культури впливає на перебіг політичного процесу в будь-якому суспільстві, підвищуючи або, навпаки, знижуючи ймовірність узгодження різних групових інтересів, політичної передбачуваності, стабільності.

З точки зору політології, питання про культурному контексті пов'язаний із з'ясуванням значимості внеінстітуціональних аспектів політики: контролем за діяльністю тих чи інших політичних суб'єктів. За фасадом громадських інститутів проглядається присутність стійких традиційних архетипів або «канонів», не завжди усвідомлюваних, але незмінно діючих. Досвід соціально-політичної модернізації показує, що не завжди нові технології доцільно довільно пересаджувати на будь-яку культурну грунт. Так, будучи імпортованими з Заходу на Схід в країни, що розвиваються, вони дають помітно менший ефект, гірше «приживаються». Це тим більш справедливо відносно таких громадських інститутів, як нові форми політичної діяльності, політичний маркентінг, «імпортована демократія» і ін. Часом вони залишають враження глибокої профанації суспільного життя. Тому вивчення культурного контексту стає вирішальною умовою успішності тих чи інших соціально-політичних нововведень і перетворень.

Вивчити політичну культуру - значить відповісти на питання: як розуміє себе суспільство. Культура - це первинний образ суспільного життя, суспільства, що включає як прийняті способи мислення, переконання, так і прийняті способи поведінки. Політична культура є ті елементи культури, які мають відношення до управління і політики.


  Домашнє завдання. |  ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ |  ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ |  ВИСНОВОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати