На головну

Конституційно-правовий статус іноземних громадян в РФ

  1.  I. Становлення основ радянського цивільного права
  2.  II. Цивільний процесуальний кодекс РРФСР 1923 р
  3.  II. Цивільне законодавство періоду громадянської війни та інтервенції
  4.  II. Нормативно-правове регулювання земельних відносин в роки громадянської війни
  5.  II. Радянське законодавство періоду громадянської
  6.  III. Соціально-економічне значення громадянського права РФ.
  7.  III. Цивільний кодекс РРФСР 1922 р

Основний принцип, що визначає правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства в РФ, закріплений в ст. 62 К. У соотв. до неї зазначені особи користуються правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами РФ, крім випадків, встановлених ФЕД. законом або міжнародним договором РФ.

В даний час діє ФЗ «Про правове становище іноземних громадян у РФ». У ньому закріплені загальні принципи їх правового положення, їх основні права, свободи, обов'язки і відповідальність.

Іноземними громадянами визнаються фіз. особи, які не є громадянами РФ і мають док-ва наявності громадянства (підданства) іноземної гос-ва. Виділяються 4 категорії іноземних громадян: тимчасово прибувають, які тимчасово проживають, які постійно проживають і прямують транзитом через тер-рию РФ. В їх статус є певні відмінності.

Використання іноземними громадянами прав і свобод не повинно завдавати шкоди інтересам РФ, законним інтересам її громадян та інших осіб. Іноземні громадяни зобов'язані дотримуватися К. РФ і її законодавчих-тво.

Які постійно проживають в Росії іноземні громадяни можуть працювати в якості робітників і службовців або займатися іншою трудовою деят-ма на загальних підставах з громадянами РФ, якщо інше не випливає з законодавчих-ва.

Іноземні громадяни мають право на відпочинок, на охорону здоров'я, на допомогу, пенсії та інші форми соц. забезпечення, на користування житловим приміщенням, право власності на житловий будинок та інше майно, право на освіту, на користування досягненнями культури. Вони можуть вступати до профспілок, кооперативні, акціонерні, наукові, культурні, спортивні та інші громадські об'єднання (крім політ. Партій), якщо це не суперечить їх статутами. Нарівні з громадянами РФ їм гарантуються свобода совісті, недоторканність особи і житла. Іноземні громадяни можуть укладати і розривати шлюби з громадянами РФ і іншими особами.

До числа особливостей статусу іноземних громадян в РФ відноситься відсутність у них права обирати і бути обраними до виборних держ. органи, займати держ. посади, а також брати участь у всенародних голосуваннях (референдумах). Іноземні громадяни не несуть обов'язки військової служби в лавах Збройних Сил РФ.

Іноземні громадяни, які вчинили прест-я, адм-ні чи інші правопорушення на тер-рии РФ, підлягають відповідальності на загальних підставах з її громадянами. Тим з них, які порушують законодавчих-во про правове становище іноземних громадян, може бути скорочено термін перебування в РФ.

У ст. 63 К. України закріплено, що РФ надає політ. притулок іноземним громадянам та особам без громадянства в соотв. до загальновизнаних норм міжнародного права. Підставою надання політ. притулку є переслідування (або його реальна загроза) особи, що шукає притулку і захисту, в країні її національної належності або в країні свого звичайного місця проживання за суспільно-політичну деят-ть і переконання, які не суперечать демократичним принципам, визнаним світовим співтовариством, нормам міжнародного права . Надання РФ політ. притулку провадиться указом Президента РФ. Особі, якій надано політичний притулок, видається свідоцтво встановленого зразка за місцем звернення особи з клопотанням і оформлюється посвідка на проживання

19. Конституційно-правовий статус політичних партій в РФ. Закон «Про політичні партії в РФ».

Партії є найважливішим елементом політ. системи будь-якого демократ. гос-ва. Без них сьогодні практично неможливо саме здійснення держ. влади. У РФ заг-ні відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією громадянами права на об'єднання в політ. партії і особливостями створення, деят-ти, реорганізації та ліквідації політ. партій, регулюються ФЗ від 11 липня 2001 г. «Про політ. партіях ». Согл. цим законом (ст. 3) політ. партія - це заг. об'єднання, створене з метою участі громадян РФ в політ. житті суспільства за допомогою формування і вираження їхньої політ. волі, участі в заг-них і політ. акціях, у виборах і референдумах, а також з метою представлення інтересів громадян в органах держ. влади і органах місцевого самоупр-я.

Політ. партія повинна відповідати наступним вимогам: 1) політ. партія повинна мати регіональні відділення більш ніж у половині суб'єктів РФ, при цьому в суб'єкті РФ м. б. створене тільки одне регіональне відділення даної політ. партії; 2) в політ. партії має складатися не менше 50 тисяч членів політ. партії, при цьому більш ніж у половині суб'єктів РФ політ. партія повинна мати регіональні відділення чисельністю не менше 500 членів політ. партії. В інших регіональних відділеннях чисельність кожного з них не може становити менше 250 членів політ. партії; 3) Керівні та інші органи політ. партії, її регіональні відділення та інші структурні підрозділи повинні знаходитися на тер-рии РФ.

Основними цілями політ. партії є: Формування громадської думки; політ. освіта та виховання громадян; висловлювання думок громадян за будь-яких питань суспільного життя, доведення цих думок до відома широкої громадськості та органів держ. влади; висування кандидатів (списків кандидатів) на виборах Президента РФ, депутатів Держ. Думи Фед. Зборів РФ, в законодавчі (представницькі) органи державної. влади суб'єктів РФ, виборних посадових осіб місцевого самоупр-я і до представницьких органів муніципальних утворень, участь в зазначених виборах, а також в роботі обраних органів.

Політ. партія і її регіональні відділення підлягають державній .. реєстрації в соотв. з ФЗ "Про гос-ной реєстрації юр. осіб". Рішення про держ. реєстрації політ. партії та її регіональних відділень приймається соотв. федеральним уповноваженим органом та його територіальними органами.

членство в політ. партії є добровільним та індивідуальним. Членами політ. партії м. б. громадяни України, які досягли віку 18 років. Чи не має право бути членами політ. партії іноземні гр-ні та ЛБГ, а також гр-ні РФ визнані судом недієздатними. Члени політ. партії мають право обирати і бути обраними в керівні органи політ. партії, її регіональних відділень та інших структурних підрозділів, отримувати інформацію про деят-ти політ. партії та її керівних органів, а також оскаржити рішення і дії зазначених органів в порядку, передбачені. статутом політ. партії.

Деят-ть політ. партій ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності. Політ. партії вільні у визначенні своєї внутрішньої структури, цілей, форм і методів деят-ти, за винятком обмежень, встановлених ФЗ. Деят-ть політ. партій не повинна порушувати права і свободи людини і громадянина, гарантовані К. РФ.

Політ. партії діють гласно, інформація про їх установчих та програмних документах є загальнодоступною.

Втручання органів державної. влади і їх повинн. осіб в деят-ть політ. партій, так само як і втручання політ. партій в деят-ть органів держ. влади і їх посадових осіб, не допускається.

  Конституційне і законодавче регулювання відносин власності в РФ. Різноманіття форм власності на основі сучасного законодавства. |  Конституційно-правові відносини, їх суб'єкти і види.

 Посадові особи, комітети (комісії) і інші органи палат Федеральних Зборів Росії |  Закон про національно-культурної автономії. Суб'єкти національно-культурної автономії. |  Законодавчі читання у Державній Думі Федеральних Зборів РФ. |  Виборчі округи, їх види і порядок утворення. Виборчі дільниці. |  Інститут повноважних представників Президента РФ. Повноважні представники Президента у федеральних округах. |  Інститут спеціалізованого Уповноваженого з прав людини в РФ. |  Джерела конституційного права. |  Коментар окремих положень статті 107 Конституції РФ (Постанова Конституційного суду РФ від 22 квітня 1996 роки) |  Коментар частини 2 статті 137 Конституції РФ (Постанова Конституційного суду РФ від 28 листопада 1995 року). |  Компетенція Президента РФ, основні види його повноважень. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати