На головну

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

  1.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Зустрітися з вмістом глави «Робота педагога з групою» в книзі Н. Е. Щурковой «Прикладна педагогіка виховання». Усвідомте педагогічні основи побудови роботи з групою.

2. Опишіть етапи групового справи, мета і зміст кожного етапу. Поясніть, чим визначається логіка побудови групового (виховного) справи. (Виховний справу на вибір!)

3. Підготуйте реферат на тему:

- Проблема вільного часу і дозвілля підлітків.

- Виховання як організація колективної творчої діяльності школярів.

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Як у педагогічній теорії визначається поняття «зміст виховання?»

2. Які соціокультурні явища зумовили необхідність пошуку нових підходів до змісту виховання?

3. Які основні завдання формування базової культури особистості?

4. У чому сутність діяльнісного підходу в організації виховної роботи учнів?

5. Які види діяльності школярів відомі в теорії і практиці виховання?

6. Яке значення позаурочної діяльності школярів?

7. У чому, на ваш погляд, проявляється вміння педагога організувати діяльність школярів?

8. Чи згодні ви з твердженням, що виховують можливості діяльності залежать від характеру її організації?

  I. Завдання для обов'язкового виконання |  Етапи проведення заняття

 III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |  I. Завдання для обов'язкового виконання |  II. Завдання для поглибленого вивчення теми |  Етапи проведення заняття |  Етапи проведення заняття |  Етапи проведення заняття |  Етапи проведення заняття |  Етапи проведення заняття |  Етапи проведення заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати