Головна

I. Завдання для обов'язкового виконання

  1.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Розгляньте усталені в дидактиці типи уроків, їх структуру.

2. Встановіть залежність дидактичної мети, типу і побудови уроку.

3. Складіть тези виступу «Комбінований урок в теорії і практиці навчання».

4. Охарактеризуйте дидактичні основи комбінованого уроку.

5. На основі ретроспективного аналізу покажіть, які типи і види уроків мали місце у вашому шкільному навчанні.

6. Проаналізуйте систему вимог до уроку (див. Табл.) І на конкретних прикладах покажіть наслідки, до яких веде їх ігнорування вчителем в шкільній практиці.

 ВИМОГИ ДО УРОКУ
 дидактичні  виховні ірозвивається  організаційні
 Чітке визначення місця уроків і завдань даного уроку в системі уроків  Формування різних видів мислення, пам'яті, уваги, уяви  Наявність продуманого плану проведення уроку
 інформаційне наповнення  Активізація пізнавальної діяльності  Організаційна чіткість проведення уроку: своєчасний початок, висока щільність, оптимальний темп навчання, логічна стрункість, закінченість
 Здійснення принципів цілісного педагогічного процесу  Розвиток пізнавальних інтересів і позитивних мотивів навчальної діяльності  Свідома робоча дисципліна
 Оснащення уроку навчальними засобами  Формування потреби в знаннях і вміння її задовольняти в навчальній діяльності, готовність до самоосвіти  Сприятливі умови роботи, що забезпечують оптимальність результатів
 Вибір найбільш раціональних методів, прийомів організації, стимулювання і контролю навчання  Всебічне врахування рівня розвитку і психологічних особливостей учнів  Підготовка та раціональне використання різних засобів навчання та нових інформаційних технологій навчання
 Поєднання різних видів колективної, групової, індивідуальної і індивідуалізованої роботи  Формування творчих здібностей  Предметно-речове обставлений уроку і продуманий інтер'єр класної кімнати
 Наявність міжпредметних і внутріпредметних зв'язків  Збагачення досвіду відносин  Логічний перехід від безпосередньої роботи з класом до самостійної роботи учнів
 Диференційований підхід до учнів з метою реалізації особистісно-орієнтованого навчання  Створення інтелектуально-емоційного фону навчання  Структурна гнучкість і рухливість навчальних ситуацій на уроці
 Проблемність у навчанні  Дотримання вчителем педагогічного такту, витримки, терпіння, вміння вести діалог  Цілісність, завершеність окремого уроку
 Опора на особистий досвід учнів  Подолання конфліктів в навчанні з учнями  Системність уроків всередині теми, розділу

  Етапи проведення заняття |  II. Завдання для поглибленого вивчення теми

 I. Завдання для обов'язкового виконання |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |  I. Завдання для обов'язкового виконання |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |  Етапи проведення заняття |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати