На головну

I. Завдання для обов'язкового виконання

  1.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Підготуйте відповіді на питання:

- Що розуміється в дидактиці під термінами «метод», «прийом», «засіб»?

- Які функції виконують дидактичні методи?

- Які методи навчання широко використовуються вчителями різних предметів?

- Яка взаємозв'язок методу, прийому, засобу в діяльності вчителя і в діяльності учня?

- Чи вважаєте ви, що на уроці необхідно продумане різноманітність методів, прийомів, засобів навчання?

2. Поясніть, чому в дидактиці існують різні класифікації методів навчання.

3. Розкрийте сутність класифікації методів на основі цілісного діяльнісного підходу.

4. Розкрийте критерії, що визначають вибір учителем методів, прийомів і засобів навчання.

5. Запропонуйте систему методів і прийомів, які б ви використовували (по вашому предмету) для а) організації навчально-пізнавальної діяльності; б) стимулювання і мотивації навчання; в) контролю і самоконтролю результатів.

6. Вирішіть завдання №№ 16, 17, 18 с. 21-22 ( «Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

7. Порівняйте можливості різних методів навчання, заповнивши схему-таблицю.

Раціональне застосування методів навчання

 Метод навчання  При решеніікакіх завдань Цей метод примі-вується наіболееуспешно?  При якому содер-жаніі навчального матеріалу особ-но раціонально застосовувати цей метод?  За яких осо-енность классараціонально при-міняти даннийметод?  Якими можливостями повинен володіти вчитель, щоб успішно використовувати даний метод?
 Робота з текстом підручника (складання опорного конспекту)        
 Проблемно-пошукова бесіда        
 Демонстрація (узагальнюючих схем, таблиць)        
 Пояснення (явища природи)        
 Усне опитування (фронтальний)        
 Контрольна робота        
 Пізнавальна гра-вікторина        

8. На основі ретроспективного аналізу свого шкільного досвіду покажіть, на яких уроках ви відчували гостру необхідність в наочних засобах навчання при їх реальній відсутності. Які із засобів навчання (для даного уроку) вам хотілося б застосувати?

  Етапи проведення заняття |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

 Етапи проведення заняття |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |  Етапи проведення заняття |  Рекомендації з підготовки до заняття |  Етапи проведення заняття |  I. Завдання для обов'язкового виконання |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати