На головну

I. Завдання для обов'язкового виконання

  1.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Підготуйте відповіді на питання:

- Що слід розуміти під змістом освіти?

- У чому призначення змісту освіти?

- Які підходи до визначення змісту освіти існують у дидактиці?

- З яких основних компонентів складається зміст освіти?

- У чому полягає сутність концепції змісту освіти по І. Я. Лернер, В. В. Краєвського?

- У чому сутність матеріального і формального підходів до відбору змісту освіти? Як в даний час вирішується питання про рівновагу цих підходів?

2. Охарактеризуйте чинники, що впливають на відбір змісту освіти.

3. Розкрийте вимоги, що висуваються до змісту освіти в сучасній дидактиці.

4. Вирішіть задачу №1 с.16-17 ( «Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

5. Проаналізуйте общеметодологические і спеціальні принципи відбору змісту загальної середньої освіти.

6. Розкрийте тенденції вдосконалення змісту загальної середньої освіти в Республіці Білорусь.

7. Поясніть, як ви зрозуміли призначення і сенс державних освітніх стандартів.

8. Охарактеризуйте науково-методичні вимоги до навчального плану.

9. Покажіть призначення навчальної програми та розкрийте її структуру і зміст.

10. Охарактеризуйте один з відомих вам шкільних підручників з точки зору дидактичних вимог. Проаналізуйте емоційно-ціннісний компонент обраного вами підручника.

  Етапи проведення заняття |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

 Методика проведення практичних занять |  Етапи проведення заняття |  I. Завдання для обов'язкового виконання |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |  Етапи проведення заняття |  Рекомендації з підготовки до заняття |  Етапи проведення заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати