Головна

Етапи проведення заняття

  1.  I. Етапи конституційного будівництва
  2.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  3.  V. Наукові заняття греків
  4.  V. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
  5.  V. Умови проведення
  6.  VI. Практичні (семінарські) заняття
  7.  X.1. Етапи біосинтезу ДНК

1. Визначення завдань і змісту майбутньої роботи.

2. Аналіз основного поняття теми.

Пропонується взяти одне з визначень педагогічного процесу. Наприклад, педагогічний процес являє собою сукупність закономірних і послідовних взаємодій педагога та учнів для їх розвитку. Слід пояснити кожен з компонентів даного визначення: «сукупність», «закономірність» і т.д.

3. Співбесіда по темі:

- Як в реальному житті виявляється цілісність педагогічного процесу?

- Як ви розумієте вираження: «педагогічний процес як система», «педагогічний процес як комплекс умов для розвитку його учасників», «педагогічний процес як організаційно оформлене взаємодія педагогів та вихованців»?

4. Складання та аналіз схеми, що відбиває послідовність етапів у розвитку педагогічного процесу.

5. Ретроспективний аналіз власної шкільної життєдіяльності. (Студентам пропонується визначити і обгрунтувати, які із засобів педагогічного процесу школи вони вважають найбільш значущими для власного розвитку).

6. Письмове виконання завдань за варіантами: розкриття одного з питань теми.

І варіант. Цілісність як головна характеристика педагогічного процесу.

ІІ варіант. Педагогічний процес як послідовна зміна станів його учасників.

7. Підсумок заняття - оціночне судження викладача про роботу групи і окремих студентів.

8. Рекомендації та завдання до наступного заняття.

література

1. Каджаспірова, Г. М. Педагогіка. / Г. М. Каджаспірова. - Мн., 2004. - С. 107-126.

2. Підласий, І. П. Педагогіка. Загальні основи. Процес навчання: в 2 кн. Кн. 1. / І. П. Підласий. - М., 2002. - С. 103-122.

3. Підласий, І. П. Педагогіка: в 3 кн. Книга 1: Загальні основи. - М., 2007. - С. 387-401.

4. Селіванов, В. С. Основи загальної педагогіки: теорія і методика виховання. / В. С. Селіванов. - М., 2000. - С. 80-105.

5. Сластенін, В. А. Педагогіка. / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, Е. Н. Шиянов. - М., 2006. - С. 129-145.

6. Сманцер, А. П. Гуманізація педагогічного процесу в сучасній школі. / А. П. Сманцер, Л. В. Кондрашова. - Мн., 2001..

7. Стефановская, Т. А. Педагогіка: наука і мистецтво. / Т. А. Стефановская. - М., 1998. - С. 118-147.

8. Шиянов, В. Н Розвиток особистості в навчанні. / В. Н. Шиянов, І. Б. Котова. - М., 1999. - С. 6.
 III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття

 Методика проведення практичних занять |  Етапи проведення заняття |  I. Завдання для обов'язкового виконання |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |  Рекомендації з підготовки до заняття |  Етапи проведення заняття |  I. Завдання для обов'язкового виконання |  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань |  Етапи проведення заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати