Головна

Відображення лінії ходу виконання на діаграмі Ганта.

  1.  Figure 3.21. У разі прориву лінії тренду початкова позиція повинна бути закрита і перегорнута.
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

Лінія ходу виконання робіт - Це лінії, що з'єднує на календарному графіку виконуються завдання. З їх допомогою можна візуально відобразити профіль (зріз) ходу виконання проекту для конкретної дати.

Якщо піки, утвореною лінії ходу виконання, відстають вліво, то виконання завдань відстає від графіка. Якщо ж піки спрямовані вправо, завдання виконуються з випередженням. Відстань між вертикальною лінією і піком вказує, на скільки днів виконання завдання затримується або випереджає базові показники. При цьому всі обчислення виконуються для дати, зазначеної користувачем.

Додати лінію ходу виконання можна за допомогою кнопки Додати лінію ходу виконання, Розташованої на панелі інструментів відстеження. Після натискання на цю кнопку покажчик миші набуде вигляду ламаної лінії, а на екрані з'явиться спливаюче вікно, в якому відображається дата перевірки. Лінія ходу виконання з'явиться після клацання на діаграмі в певному місці (конкретну дату).

Завдання 16. Управління виконанням проекту.Для проекту Виготовлення вироби з древесіни.mpp відпрацюйте питання управління виконанням проекту за наступними напрямками: - підготовка проекту до відстеження за допомогою майстра відстеження; - введення фактичних даних; - виявлення відхилень від базового плану; - відображення лінії ходу виконання на діаграмі Ганта.

Зміст контрольної роботи до іспиту

Розробити проект і оформити в друкованому вигляді

1. Титульна сторінка

Тема: «Розробка, аналіз і оцінка вартості проекту« ___ ».

2. Зміст (Введення, 2-3 розділи, висновок і список використаних джерел).

3. Вступ

- Обгрунтування актуальності проекту;

- мета проекту;

- Результати проекту;

- Терміни проекту (плановані);

- Вартість проекту (планована);

- Критерій проекту (мінімальний термін, мінімальна вартість, фіксований обсяг);

- Методи дослідження (аналіз, синтез, методи мережевого планування і управління, методи теорії ймовірностей і т.д.)

4. Приблизний варіант змістовної частини контрольної роботи

1 Розділ- Планування проекту

1.1. Аналіз предметної області проекту

1.2. Визначення ієрархічної структури робіт проекту

1.3. Розробка мережевої моделі проекту і розрахунок основних параметрів

1.4. Ресурсне забезпечення проекту

2 Розділ - Розробка проекту в MS Project

2.1. Розробка проекту в поданні діаграммаГанта

2.2. Створення списку ресурсів і їх призначення

2.3. Планування завдань в проекті

2.4. Визначення сумарної вартості проекту

3 Розділ - Аналіз проекту і оцінка вартості

3.1. Аналіз ризиків проекту

3.2. Використання методу PERT в проекті

3.3. Оцінка вартісних показників проекту

5. висновок

Висновки з основних розділів роботи і зіставлення отриманих даних з критеріями і параметрами, заданими у вступі.


Список використаних джерел

1. Управління проектами: Учеб.пособие / І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. - 4-е изд. - М .: Видавництво «Омега-Л», 2007.- 664с.

2. Сингаївська Г. І. Microsoft Project 2003. Самовчитель. - М .: Видавничий дім «Вільямс», 2005. - 640 с.

3. http://www.computerbooks.ru/books/Business/Book-Microsoft-Project/menu.html - електронний підручник з MS Project

4. http://www.pmprofy.ru/ - сайт присвячений питанням створення проектів

  Введення фактичних даних. |  Лекція № 6

 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ |  Програмні продукти фірми WST Corporation |  Програмні продукти фірми Primavera Systems, Inc. |  Artemis Views, виробник - Artemis International |  MICROSOFT PROJECT 2003 |  Завдання 1. Визначення опорних дат і настройка календаря |  Завдання 2. Створення переліку робіт з оцінкою їх тривалості |  Завдання 4. Створення залежностей завдань. |  Завдання 5. Зміна проекту. Введення часу запізнювання і випередження. |  Підготовка проекту до відстеження за допомогою майстра відстеження. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати