Головна

Етапи організації роботи над навчальними проектами

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. дисфункції бюрократії як організації
  3.  I. Загальна характеристика роботи
  4.  I. Етапи конституційного будівництва
  5.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  6.  II. Комерційні організації.
  7.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
 зміст робіт  терміни  Испол нітелей  контроль  Примі-чание
 1.1  Вступний етап. Установче заняття: цілі, завдання проектної діяльності, приблизна тематика і жанри майбутніх проектів. Мотивування учнів на проектну діяльність        
 1.2  Стендова інформація про проектну роботі        
 1.3  Видача письмових рекомендацій майбутнім авторам (теми, вимоги, терміни, графік консультацій та інше)        
 1.4  Проведення консультацій з вибору тематики і жанрів навчальних проектів, джерел інформації. Формулювання основних ідей і задумів        
 1.5  Формування проектних груп, оформлення заявок на здійснення проекту, розподіл завдань (обов'язків) між членами груп        
 1.6  Обговорення та відбір ідей майбутніх проектів, складання індивідуальних планів роботи над проектами, визначення способів збору та аналізу інформації        
 1.7  Затвердження тематики проектів та індивідуальних планів робіт. Встановлення процедур та критеріїв оцінки проекту        
 2.1  Пошуково-виконавський етап. Збір і систематизація інформаційних матеріалів відповідно до ідеї і жанром роботи        
 2.2  Індивідуальні та групові консультації в пошуку оптимальних рішень і технологій виконання проектних робіт        
 2.3  Допомога у виборі шляхів і засобів ресурсного забезпечення проектної діяльності        
 2.4  Консультування діяльності учнів в здійсненні цілей проектних робіт        
 2.5  Аналіз і обговорення проміжних результатів з метою оптимізації процесу проектної діяльності        
 2.6  Допомога в організації взаємодії учнів з батьками і соціумом в процесі виконання проектів        
 3.1  Узагальнюючий етап. Допомога в систематизації та узагальненні матеріалів, формулюванні висновків        
 3.2  Репетиційно-консультаційне заняття: "передзахист" проектів        
 3.3  Доопрацювання проектів з урахуванням зауважень і пропозицій        
 3.4  Підготовка до публічного захисту проектів: - визначення дати і місця, - випуск розпорядження про порядок захисту і склад аудиторії (включаючи незалежну експертну комісію - НЕК), - визначення програми і сценарію публічного захисту, розподіл завдань тимчасовим творчим групам (медіа-підтримка, підготовка аудиторії , фото-, відеозйомка та інше), - визначення списку гостей, запрошених на захист, в тому числі через анкетування авторів проектів, і їх запрошення, - складання анотацій на проекти і випуск програми їх публічного захисту, - оформлення запрошень, підготовка аудиторії, - стендова інформація про захід, - підготовка роздаткових матеріалів та бланків оцінки проектних робіт        
 3.5  Генеральна репетиція публічного захисту проектів. Затвердження остаточного порядку заходів        
 4.1  Заключний етап. Публічний захист проектів        
 4.2  Аналіз виконаної роботи, підведення підсумків        
 Підсумковий етап. Узагальнення результатів. Оформлення звітів про виконану роботу. Архівування матеріалів по виконанню та захисту проектів        

З огляду на вищевикладене, а також проблеми, які виникають в практиці організації проектної діяльності школярів, пропонуємо в узагальненому вигляді такі етапи проектної діяльності (табл. 10).


Таблиця 10 Характеристика основних етапів проектного навчання |  Етапи проектної діяльності школярів

 Узагальнення зібраного матеріалу в мікрогрупах. |  Метод кейс-стаді |  Оцінка роботи учнів в проблемному навчанні |  Матеріали для виконання |  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ |  діяльності учнів |  види проектів |  Класифікація проектів |  діяльності учнів |  Етапи організації проектної діяльності школярів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати