На головну

Характеристика основних етапів проектного навчання

  1.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  III. Загальна характеристика нуклеїнових кислот
  4.  III.2.4 Виробництво і експорт основних видів продукції
  5.  INMARSAT: загальна характеристика, цілі й принципи ДІЯЛЬНОСТІ.
  6.  Vacon 10 Компактний перетворювач частоти з високими технічними характеристиками
  7.  Автономна (вегетативна) нервова система. Загальна морфо - функціональна характеристика, відділи. Будова екстра-та інтрамуральних гангліїв і ядер центральних відділів АНС.
 етапи виполненіяпроекта  Завдання, решаемиеучащіміся  діяльність учнів  Деятельностьучітеля  Форми і методи навчання
 1. Пошуковий  - Пошук і аналіз проблеми; - вибір теми проекту; - планування проектної діяльності за етапами; - збір, вивчення, обробка і аналіз інформації по темі проекту  - Обговорюють проблему з учителем і однолітками; - формулюють завдання; - уточнюють і аналізують інформацію; - встановлюють цілі і вибирають план дій; - проводять дослідження, фіксують результати  - Мотивує учнів; - ставить перед учасниками проблему і організовує її обговорення, пояснює цілі проекту; - спостерігає, консультує  - Проблемна бесіда; - розповідь; - консультація; - самостійна робота; - екскурсія
 2. Конструкторський  - Пошук оптимального рішення задачі проекту; - дослідження варіантів конструкції з урахуванням вимог дизайну; - вибір технології виготовлення; - Економічна оцінка; - екологічна експертиза; - складання конструкторської та технологічної документації  - Працюють з інформацією; - проводять синтез, аналіз та оцінку ідей; - виконують графічні роботи; - Оформляють документацію  - Організовує, активізує і направляє пошук і вироблення ідей; - висловлює припущення; - допомагає у виборі рішень; - радить (на прохання); - рекомендує; - спостерігає; - консультує  - Бесіда; - дискусія; - "мозковий штурм"; - морфологічний аналіз; - дизайн-аналіз; - ТРИЗ; - Рольова гра; - самостійна робота
 3. Технологічний  - Складання плану практичної реалізації проекту, підбір необхідних інструментів, матеріалів і устаткування; - виконання запланованих технологічних операцій; - поточний контроль якості; - внесення при необхідності змін в конструкцію і технологію  - Виконують необхідну підготовку і виготовляють виріб; - здійснюють самоконтроль і коригування своєї діяльності; - проводять контроль якості обробки деталей вироби  - Забезпечує матеріальну базу; - побічно керує діяльністю учнів; - організовує і координує процес виготовлення; - знайомить з новими прийомами обробки матеріалів; - консультує, радить  - Бесіда; - показ; - вправа; - самостійна робота; - практична робота
 4. Заключний  - Оцінка якості виконання вироби; - аналіз процесу і результатів виконання проекту; - вивчення можливості використання результатів проектування  - Здійснюють самоаналіз і самооцінку результатів; - готують документацію до захисту; - захищають проект; - беруть участь в колективному обговоренні та оцінці результатів проекту  - Консультує; - надає допомогу; - організовує захист і обговорення; - слухає; - бере участь в аналізі та оцінці результатів проекту; - аргументовано оцінює роботу учнів над проектом  - Бесіда; - дискусія; - консультація; - ділова (рольова) гра; - імітаційно-діяльнісна гра

Цінність даного варіанту в тому, що автори розглядають проектну діяльність як технологію, де представлені поетапні і взаємозалежних дій дітей і педагогів.

Спираючись на літературу [30] і наявний досвід, можна запропонувати етапи проектної діяльності, які стали орієнтиром для вчителів ряду гуманітарних предметів (табл. 9).

Таблиця 9 Етапи організації проектної діяльності школярів |  Етапи організації роботи над навчальними проектами

 Постановка проблеми. |  Узагальнення зібраного матеріалу в мікрогрупах. |  Метод кейс-стаді |  Оцінка роботи учнів в проблемному навчанні |  Матеріали для виконання |  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ |  діяльності учнів |  види проектів |  Класифікація проектів |  діяльності учнів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати